De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Deskundigheidsbevordering door middel van e-learning

Een survey-onderzoek naar voorkeuren, ervaringen en motivatie van ZorgAccent wijkverpleging medewerkers ten aanzien van deskundigheidsbevordering door middel van e-learning

Deskundigheidsbevordering door middel van e-learning

Een survey-onderzoek naar voorkeuren, ervaringen en motivatie van ZorgAccent wijkverpleging medewerkers ten aanzien van deskundigheidsbevordering door middel van e-learning

Samenvatting

Het bijhouden van kennis en vaardigheden in combinatie met werkdruk en de huidige veranderingen in de zorg blijkt een moeilijke opgave voor zorgprofessionals. Bij de zelfsturende zorgorganisatie ZorgAccent is de toenemende behoefte aan deskundigheidsbevordering door de toegenomen scholingsaanvragen merkbaar. Er zijn verschillende manieren om deskundigheid op peil te houden. De laatste jaren lijken steeds meer zorgorganisaties te kiezen voor de inzet van e-learning (Van den Elsen, 2015). Ook ZorgAccent wil zich meer gaan richten op e-learning, omdat de kenmerken van e-learning zoals flexibiliteit en zelfstandigheid passend zijn bij een zelfsturende zorgorganisatie. De doelstelling van dit onderzoek betreft het verkrijgen van inzichten in de voorkeuren, ervaringen en motivatie van ZorgAccent wijkverpleging medewerkers ten aanzien van deskundigheidsbevordering door middel van e-learning. Hiervoor is de volgende onderzoeksvraag opgesteld: Op welke wijze staan medewerkers wijkverpleging van ZorgAccent tegenover de inzet en het gebruik van e - learning voor deskundigheidsbevordering? Om antwoord te kunnen geven op de onderzoeksvraag is een kwantitatief survey-onderzoek uitgevoerd. In totaal hebben 305 wijkverpleging medewerkers van ZorgAccent deelgenomen aan het onderzoek. De vragenlijst is deels afgeleid uit de operationalisatie van de onderzoeksvragen. Voor het meten van motivatie is gebruik gemaakt van de bestaande en gevalideerde Situational Motivation Scale (SIMS) vragenlijst ontwikkeld door Guay, Vallerand en Blanchard (2000). Uit het onderzoek is naar voren gekomen dat respondenten autonoom gemotiveerd zijn om e-learning te gebruiken voor deskundigheidsbevordering. Jongere respondenten zijn significant meer intrinsiek (r=-.26, p <.01) en geïdentificeerd gemotiveerd (r=-.22, p <.01). Ook respondenten met een hoger opleidingsniveau zijn significant meer intrinsiek (r=.21, p <.01) en geïdentificeerd gemotiveerd (r=.20, p<.01). Oudere respondenten zijn significant meer extrinsiek gemotiveerd (r=.32, p <.01), dit geldt ook voor respondenten met een lager opleidingsniveau (r=-.25, p <.01). Uit de analyse blijkt dat de meerderheid (52.8%) van de respondenten e-learning zou gebruiken voor kennisontwikkeling. Voor kennis ontwikkeling zouden respondenten vooral gebruik maken van een online kennismodule (69.2%) en een kennistoets (60%). De meerderheid (71.8%) van de respondenten vindt afwisseling tussen online en klassikaal leren belangrijk. Op basis van de bovenstaande resultaten wordt aanbevolen om bij de implementatie van e-learning voldoende didactische kennis in huis te halen, medewerkers te betrekken bij het implementatie- en ontwikkelproces en bij voorkeur blended learning aan te bieden.

Toon meer
OrganisatieSaxion
OpleidingHealth Care and Social Work
Datum2018-06-01
TypeMaster
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk