De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Het imago van een organisatie in de welzijnssector

Een kwantitatief onderzoek naar het imago van Stichting Welzijn Winterswijk onder de burgers

Het imago van een organisatie in de welzijnssector

Een kwantitatief onderzoek naar het imago van Stichting Welzijn Winterswijk onder de burgers

Samenvatting

Het imago gaat een steeds belangrijkere rol spelen voor zorginstellingen en stichtingen. Dit heeft te maken met de transitie van de zorg van landelijk naar gemeentelijk niveau. Waardoor gemeenten aanbestedingen doen bij verschillende zorg en welzijn aanbieders in hun gemeenten. Het imago van een zorginstelling moet daarom positief zijn wil men kans maken op een aanbesteding. De Stichting Welzijn Winterswijk afdeling welzijn wil daarom weten wat haar imago is onder de inwoners van de gemeente Winterswijk. Imago is een term die veelal gekoppeld wordt aan identiteit. Onder imago wordt verstaan; het beeld van de buitenwereld over een organisatie, terwijl identiteit staat voor hetgeen wat de organisatie wil uitdragen (Annemart, 2002). Imago is in dit onderzoek gedefinieerd aan de hand van de vier definities van Van Riel. De definitie waar dit onderzoek het meest op in gaat is de geprojecteerde identiteit. De geprojecteerde identiteit is te omschrijven als de zelfpresentatie van de organisatie, waarmee men zich kenbaar maakt doormiddel van signalen: symbolen en communicatie naar buiten (Van Riel, 2003). Kortom, hoe presenteert een organisatie zichzelf. Om in kaart te brengen wat het imago is van de Stichting Welzijn Winterswijk, is er een enquête afgenomen onder de inwoners van de gemeente Winterswijk. In totaal hebben 200 mensen deelgenomen.
 
Uit de enquête is naar voren gekomen dat de afkorting SWW onder de burgers van Winterswijk  redelijk bekend is. De complete naam Stichting Welzijn Winterswijk is bij meer  mensen bekend. Ook de bekendheid van de onderdelen van de Stichting Welzijn Winterswijk, afdeling welzijn, is erg verschillend. Wanneer er gekeken wordt naar wat de burger mist en hoe dus volgens de burger het imago veranderd kan worden is dit op het gebied van publiciteit. Wanneer de Stichting Welzijn Winterswijk bekender zal worden zal volgens de burgers ook het imago veranderen, zo blijkt uit de resultaten van de enquête. Dit geldt tevens voor de bekendheid van het nieuwe logo van de Stichting Welzijn Winterswijk, afdeling welzijn. Een logo valt namelijk onder een symbool van een organisatie, wat men als signaal uitzendt. De bekendheid van het logo kan vergroot worden door dit op korte termijn te introduceren bij de burgers van Winterswijk. Om een compleet beeld te krijgen van het imago van de Stichting Welzijn Winterswijk, afdeling welzijn, is het van belang om een vervolgonderzoek te doen onder de medewerkers van de afdeling welzijn en een tevredenheidsonderzoek onder de gebruiker van de diensten van de afdeling welzijn. In deze vervolgonderzoeken kan er dan ingegaan worden op de gepercipieerde identiteit, de gewenste identiteit en de toegepaste identiteit. De gepercipieerde identiteit gaat in op de verzameling kenmerken die in de ogen van de medewerkers typerend zijn, de gewenste identiteit is het droombeeld van het management zoals men hoopt dat de organisatie zal worden en de toegepaste identiteit is de signalen die de medewerkers binnen alle lagen van de organisatie, bewust of onbewust uitstralen (Van Riel, 2003).
 
 

Toon meer
OrganisatieSaxion
OpleidingSociaal Pedagogische Hulpverlening
Datum2015-05-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk