De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

IFC: Gastvrijheid met handen en voeten

Een onderzoek naar het implementatietraject van het gastvrijheidconcept Planetree in ziekenhuizen en de mogelijkheden voor de trainingen van IFC.

IFC: Gastvrijheid met handen en voeten

Een onderzoek naar het implementatietraject van het gastvrijheidconcept Planetree in ziekenhuizen en de mogelijkheden voor de trainingen van IFC.

Samenvatting

Dit rapport omschrijft een onderzoek naar het implementatietraject van gastvrijheid in ziekenhuizen en een hierop gebaseerd advies aan de opdrachtgever IFC omtrent een verbeterde aansluiting van haar trainingsassortiment op dit implementatietraject. Deze thesisopdracht is vormgegeven door twee opdrachtgevers. Enerzijds zal het onderzoek worden verricht voor het Kenniscentrum van de Hospitality Business School (HBS) van Saxion Hogescholen. Anderzijds is IFC het bedrijf waar het managementvraagstuk ligt en waarvoor het advies geschreven wordt. IFC staat voor ‘Innovatief, Flexibel en Creatief’ en is een bedrijf dat gevestigd is in Almelo en zich richt op het optimaliseren van de service van zorgorganisaties door middel van training, advies, onderzoek en detachering.
 
IFC wil graag de ziekenhuismarkt aanboren om haar afzetmarkt voor het trainingsassortiment te vergroten. Deze markt is interessant, omdat een groot aantal ziekenhuizen nog moet beginnen met het vormen van een visie op gastvrijheid en het implementeren van deze visie in de organisatie. Om dit te realiseren, zal het trainingsassortiment van IFC moeten aansluiten op het implementeren van gastvrijheid in ziekenhuizen. In dit onderzoek wordt het gastvrijheidconcept van Stichting Planetree Nederland en het hierbij horende implementatietraject bestudeerd. De doelstelling van het onderzoek is om de afzetmarkt van het trainingsassortiment van IFC te vergroten, door de aansluiting van het trainingsassortiment op het implementatietraject van het gastvrijheidconcept Planetree in ziekenhuizen te verbeteren. Op grond van voorgaand onderzoek werd geconcludeerd, dat binnen zorgorganisaties een sterke behoefte bestaat aan handvatten met betrekking tot het implementeren van een gastvrijheidconcept. Het managementvraagstuk is:
 

‘Hoe past het trainingsassortiment van IFC in een model dat inzicht geeft in het implementatietraject van een gastvrijheidconcept in ziekenhuizen en waar ligt de mogelijkheid om de aansluiting van de trainingen van IFC te verbeteren of binnen dit kader nieuwe trainingen te ontwikkelen?’

 
Deze beleidsvraag is vertaald naar onderzoeksvragen, die met behulp van literatuuronderzoek, bureauonderzoek en veldonderzoek beantwoord zijn:

Wat houdt het implementatietraject van het gastvrijheidconcept Planetree in ziekenhuizen in?
Waar en op welke manier kan de aansluiting van het trainingsassortiment van IFC op dit implementatietraject verbeterd worden?

 
In het theoretisch kader is met behulp van literatuuronderzoek invulling gegeven aan de belangrijkste deelconcepten uit de onderzoeksvragen. Het model van Kotter (1990) ‘Kotters acht fasen van verandering’ wordt gekozen als de meest betrouwbare weergave van een implementatietraject in organisaties. Het model verdeelt een implementatietraject in acht fasen, dat gebaseerd is op de acht meest gemaakte fouten tijdens verandertrajecten binnen organisaties. Dit model is vormgegeven op basis van onderzoek onder meer dan honderd organisaties. Het model van Kotter (1990) wordt in hoofdstuk 5 (resultaten) vergeleken met het implementatietraject, dat Planetree beschrijft in de literatuur en de resultaten uit het veldonderzoek. Om in kaart te brengen wat het implementatietraject van Planetree in de praktijk van ziekenhuizen inhoudt, is veldonderzoek verricht. Er is gekozen om een ‘multiple casestudy’ te gebruiken als onderzoeksstrategie. Het gekozen instrument is het mondelinge diepte-interview, omdat hiermee in een relatief korte periode veel diepgaande kennis en informatie verzameld kan worden.
De onderzochte cases zijn: het Spaarne Ziekenhuis in Hoofddorp, het Rijnland Ziekenhuis Leiderdorp en het Gemini-ziekenhuis in Den Helder. Binnen deze cases is de Planetree-coördinator geïnterviewd. Tevens is in het Spaarne Ziekenhuis en in

Toon meer
OrganisatieSaxion
OpleidingHoger Hotelonderwijs
Datum2014-01-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk