De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Babyboomers, booming business?

Verbeteren van de marketingstrategie ten aanzien van de babyboomgeneratie

Babyboomers, booming business?

Verbeteren van de marketingstrategie ten aanzien van de babyboomgeneratie

Samenvatting

Veel organisaties in de toerisme sector hebben vaak last van een bezettingsprobleem, zo ook EuroParcs Zuiderzee. De weekenden zijn vaak goed bezet, maar de bezettingsgraad voor de midweken valt tegen. Daarom wil de organisatie graag inzicht in de wensen en behoeften van de doelgroep. Er is een belangrijke doelgroep: gezinnen met kinderen. Echter is deze groep gebonden aan de schoolvakanties en weekenden, daardoor is het geen optie om in een midweek te verblijven. Er zijn drie doelgroepen die wellicht wel passen binnen de organisatie. Dit zijn millennials, babyboomers of gezinnen met jonge kinderen. Aan de hand van deskresearch zal de doelgroep worden bepaald. Voor deze doelgroep wil de opdrachtgever graag een marketingstrategie laten ontwikkelen, zodat EuroParcs Zuiderzee ook deze doelgroep kan bereiken voor de midweken en wellicht kan inspelen op hun wensen en behoeften. Het marketingcommunicatieplan zal ontwikkeld worden met bestaande materiële middelen, er zullen geen investeringen gedaan worden. Het marketingcommunicatieplan zal vormgegeven worden met behulp van twee hoofdvragen: Hoofdvraag 1: Wat is marketingstrategie? Hoofdvraag 2: Wat zijn de wensen en behoeften van de doelgroep passend bij EuroParcs? 
De eerste hoofdvraag zal beantwoord worden door deskresearch en kwalitatief onderzoek. Via deskresearch zal de marketingmix verder besproken worden en toegepast worden op de organisatie. Als kwalitatieve methode zal er een interview afgenomen worden met een medewerker marketingzaken. De tweede hoofdvraag zal beantwoord worden door deskresearch en kwantitatief onderzoek. Via deskresearch zullen de drie doelgroepen met elkaar worden afgewogen door een aantal wensen en behoeften per doelgroep in kaart te brengen en het DESTEP-model toe te passen op de branche en de doelgroep. De meest kansrijke doelgroep voor de midweken wordt vervolgens gebruikt voor het verdere onderzoek. Via enquêtes zal deze doelgroep benaderd worden om verdere wensen en behoeftes te onderzoeken. Uiteindelijk resulteren deze onderzoeken in een marketingcommunicatieplan voor de organisatie. Op 11 juni 2018 heeft de verdediging van het thesisvoorstel plaatsgevonden. Dit is toen afgerond met een voldoende resultaat, waardoor het (veld)onderzoek van start kon gaan. Allereerst is de DESTEP-methode gebruikt om daarmee de meest geschikte doelgroep theoretisch te onderbouwen. Hieruit blijkt dat de babyboomers het meest geschikt zijn om daarop te gaan richten. Deze doelgroep is namelijk grotendeels aanwezig onder de Nederlandse bevolking. Zo is de groep 50-jarigen vertegenwoordigd met 200.000 inwoners. Daarnaast heeft deze doelgroep ook de meeste vrije tijd per week te besteden, in vergelijking met de twee andere doelgroepen. Verder is er gekeken naar de bestaande faciliteiten op het park. Deze sluiten niet direct aan op babyboomers. Wel bieden een aantal faciliteiten op het park en de omgeving binnen de regio een grote kans voor de doelgroep.
 
Na het bepalen van de meest geschikte doelgroep, heeft het veldonderzoek plaats gevonden. Uit het onderzoek blijkt onder meer dat de doelgroep graag dingen wil ondernemen tijdens de vakantie. Hierbij gaat het om actieve of culturele activiteiten in de omgeving. Verder geeft de gemiddelde gast tussen de €50-€149 per persoon uit aan de accommodatie voor een korte vakantie. De gemiddelde babyboomer gaat 1-2 keer per jaar op een korte vakantie en een vakantie boeken ze ongeveer 1-2 maanden van tevoren. Toch geeft 25% ook aan dat ze 3 maanden of langer van tevoren hun vakantie boeken, de andere 25% geeft aan dat ze pas 3 weken of korter van tevoren hun vakantie boeken. Hierdoor is het wel lastig om het ideale boekingsmoment te bepalen. De doelgroep is actief op verschillende communicatiekanalen. Hierbij wordt online vaak het socialmediakanaal Facebook genoemd. Toch is het ook een doelgroep di

Toon meer
OrganisatieSaxion
OpleidingHoger Toeristisch en Recreatief Onderwijs
Datum2018-10-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk