De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

De evaluatie van groepstrainingen voor het stoppen van huiselijk geweld

Voor vrouwen binnen de opvang van Kadera

De evaluatie van groepstrainingen voor het stoppen van huiselijk geweld

Voor vrouwen binnen de opvang van Kadera

Samenvatting

Kadera, een organisatie dat opvang en begeleiding biedt aan personenen die te maken hebben gehad met huiselijk geweld, verzorgt op één van haar locaties groepstrainingen voor vrouwen die op de Intensieve Zorg (IZZ) afdeling verblijven. Het groepsaanbod bestaat uit de trainingen Weerbaarheid, Bijzonder Geweldig en de Moedergroep. Al een aantal jaren worden deze trainingen verzorgd voor alle vrouwen die in de opvang verblijven. Echter zijn deze trainingen nog nooit geëvaluaeerd. Kadera wil daarom graag weten wat de deelnemers vinden van de groepstrainingen en wat ze er aan hebben. Aan de hand van de resultaten kunnen er mogelijk verbeteringen aan het groepsaanbod worden gedaan om de tevredenheid en effectiviteit te verbeteren. Er kan op deze manier inzicht verkregen worden in de mening en de ervaring van de deelnemer, wat betreft de groepstrainingen.
Aan de hand van een vragenlijst die bestaat uit stellingen en open vragen worden de meningen van de deelnemers gemeten. De stellingen worden met een Likert-schaal beantwoord. De vragenlijst bestaat uit drie constructen, namelijk tevredenheid, geleerde kennis en vaardigheden en toepassen in de prakijk. De constructen zijn ontstaan uit het evaluatiemodel van Kirkpatrick (1967). De trainers zijn geïnterviewd aan de hand van een semi-gestructureerd interview. Vooraf zijn er een tiental vragen opgesteld en aan de hand van de antwoorden is er doorgevraagd.

Toon meer
OrganisatieSaxion
OpleidingToegepaste Psychologie
Datum2016-08-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk