De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Het optimaliseren van de SkillsCoach-Training

Het optimaliseren van de SkillsCoach-Training

Samenvatting

Samenvatting
De overstap van het mbo naar het hbo is voor veel studenten lastig. Hogeschool Saxion wil deze stap begeleiden door peercoaches in te zetten. Deze peercoaches (ook wel SkillsCoaches genoemd) zijn tweedejaars Saxionstudenten, die laatstejaars mbo-studenten coachen. Echter, de training die de toekomstige SkillsCoaches kregen, bleek niet toereikend om de nodige bijdrage te leveren aan een succesvolle doorstroom.
 
Het doel van dit onderzoek is dan ook het verbeteren van deze training, waarbij rekening wordt gehouden met aandachtspunten vanuit de literatuur en bevindingen van SkillsCoach-trainers en SkillsCoaches.  De hoofdvraag die hierbij wordt gesteld luid:  
 
Hoe ziet een geoptimaliseerde SkillsCoach-training eruit, die is gebaseerd op een theoretisch fundament en de behoefte van de SkillsCoach-trainers en de SkillsCoaches, zodat de SkillsCoaches voldoende toegerust zijn voor de praktijk?
 
Om antwoord te kunnen geven op deze vraag en de training door te ontwikkelen, zijn verschillende methoden gebruikt. Elke methode heeft input geleverd voor de volgende methode.
De eerste methode is een literatuurstudie. Hieruit is enerzijds naar voren gekomen welke onderwerpen van belang zijn bij de doorstroom van het mbo naar het hbo en anderzijds welke onderwerpen van belang zijn bij het ontwikkelen van een training.
De tweede methode betreft een kwalitatief onderzoek, waarbij middels semi-gestructureerde interviews dieper is in gegaan op de bevindingen van de SkillsCoaches en de SkillsCoachs-trainers.   Deze interviewvragen zijn gebaseerd op de literatuurstudie. uit de interviews bleek dat er behoefte is aan duidelijkheid, effectiviteit en een goede aansluiting op de praktijksituatie van de SkillsCoaches.
De uitkomsten van de eerste twee methoden zijn met elkaar vergeleken. Voor de vergelijking is de GAP-Analyse gebruikt. Uit deze analyse zijn meerdere ontwerpcriteria voortgekomen. Hieruit bleek:

welke criteria van belang zijn bij het opstellen van een training (vaststellen beginsituatie, doelen formuleren en focus bepalen)
welke onderwerpen terug moeten komen (studievaardigheden, loopbaancompetenties en coachvaardigheden)   
welke aandachtspunten er zijn bij het bepalen van de inhoud (effectiviteit, delen van ervaring, duidelijkheid, handvatten, maatwerk, kennismaking en e-coaching)

Op basis van de ontwerpcriteria is de inhoud van de training in een brainstormsessie bepaald. In de training sluiten de werkvormen aan op de tien subdoelen die samen zorgen dat SkillsCoaches op de hoogte zijn van kennis en vaardigheden die nodig zijn om mbo-studenten te begeleiden in dedoorstroom naar het hbo. De input vanuit de brainstormsessie is verwerkt tot de concepthandleiding. 
Tot slot is in een feedbacksessie kritisch gekeken naar deze conceptversie. De belangrijkste conclusie was dat er kleine aanpassingen moesten plaatsvinden op het gebied van effectiviteit. Alle resultaten uit de feedbacksessie zijn verwerkt in de handleiding voor de training.   
 
Alle resultaten uit het onderzoek vormen samen de definitieve handleiding. Na het doorlopen van alle methoden geeft deze handleiding antwoord op de onderzoeksvraag.
 
Naast de handleiding zijn vijf aanbevelingen op het gebied van evaluatie, transparantie, afstemming intervisie en transfer gedaan, die toegepast kunnen worden tijdens of na de SkillsCoach-training. 

Toon meer
OrganisatieSaxion
OpleidingHuman Resource Management
Datum2019-06-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk