De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Doorbreken Eenzaamheid en Sociaal Isolement

Doorbreken Eenzaamheid en Sociaal Isolement

Samenvatting

Eenzaamheid en sociaal isolement zijn persoonlijke belevingen die voorkomen onder verschillende doelgroepen. Desondanks wordt eenzaamheid en sociaal isolement door ieder individu anders ervaren (Tilburg & Jong en Gierveld, 2007). Om de aanpak van eenzaamheid en sociaal isolement toch zoveel mogelijk aan te laten sluiten bij de persoonlijke situatie, behoeften en mogelijkheden van het eenzame individu, hebben de Wmo-werkplaatsen de werkwijze ‘Doorbreken eenzaamheid en sociaal isolement’ (DESI) ontwikkeld. In 2012 hebben de Gemeentelijke Gezondheidsdiensten (GGD) een onderzoek gehouden naar eenzaamheid. Uit dit onderzoek blijkt dat 40 procent van de Nederlanders, ouder dan 18 jaar zich eenzaam voelt. Een deel hiervan voelt zich ernstig tot zeer ernstig eenzaam, meer dan de helft heeft te kampen met emotionele eenzaamheid en het grootste deel met sociale eenzaamheid (in RIVM, 2013). Om hier op een adequate manier mee om te gaan hebben de Wmo-werkplaatsen besloten om samen te werken met verschillende lectoraten. Hierdoor is een werkwijze ontwikkeld voor professionals en vrijwilligers, genaamd DESI. Hij geeft de nodige handvaten om met eenzame of sociaal geïsoleerde doelgroepen te werken. Dit onderzoek zal evalueren wat de ervaringen van de deelnemers aan de training DESI zijn. Er wordt beoogd na te gaan of deelnemers daadwerkelijk bekwamer zijn geworden in het signaleren, bespreekbaar maken en aanpakken van eenzaamheid en sociaal isolement. Dit zal aan de hand van de volgende hoofdvraag vorm krijgen: “Wat zijn de gebruikerservaringen van de DESI training van deelnemers die zich willen bekwamen in het doorbreken van eenzaamheid en sociaal isolement?”
Om de kans van slagen van de werkwijze DESI te vergroten is het nodig om te evalueren wat professionals en vrijwilligers van de training in Flevoland tot dusver hebben ingebracht met betrekking tot het doorbreken van eenzaamheid of sociaal isolement. De deelnemers worden geïnterviewd in de vorm van focusgroepen met behulp van een topiclijst. De uitkomsten worden geëvalueerd.
De resultaten worden in een aantal thema’s gecategoriseerd. Deze thema’s zijn opgebouwd vanuit de topiclijst en datgene wat vanuit de professionals en vrijwilligers zelf ter sprake kwam. De thema’s zijn signaleringskaart, bespreekbaar maken, aandacht hebben voor het verhaal en persoonlijk plan, de topics zijn efficiëntie, effectiviteit en tevredenheid. Het thema signaleringskaart wordt over het algemeen als positief ervaren, maar zou wel aangepast moeten worden aan de doelgroepen. Bij bespreekbaar maken werden de gesprekstips vooral positief ervaren. Bij het punt aandacht hebben voor het verhaal  werd opgemerkt dat de voorbeeldvragen anders verpakt zouden moeten worden. Over het thema stappenplan waren de meningen sterk verdeeld. Vervolgens wordt een conclusie geschreven.
Op basis van de conclusies zijn aanbevelingen geformuleerd. De werkwijze DESI kan verbeterd worden door de signaleringskaart per doelgroep specifieker te maken. Tevens is het van belang dat het stappenplan ook specifiek bij de cliënt zelf aansluit en dat hij de stappen mee mag bepalen. Effectief communiceren is de belangrijkste aanbeveling om de vraag achter de vraag te kunnen signaleren. Hierdoor kunnen persoonlijke situaties, mogelijkheden en ervaringen van eenzaamheid van het individu in kaart worden gebracht.
In het laatste hoofdstuk wordt kritisch naar het onderzoeksproces gekeken. Vervolgens is er een sterkte- en zwakte-analyse gemaakt. Als laatste wordt een discussie beschreven waarin het eigen professionele standpunt van de onderzoekers over het onderzoeksonderwerp beargumenteerd wordt.

Toon meer
Trefwoorden
OrganisatieSaxion
OpleidingSociaal Pedagogische Hulpverlening
Datum2015-06-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk