De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Startinicatie: succesvoorspeller voor het tweede spoor

Startinicatie: succesvoorspeller voor het tweede spoor

Samenvatting

Profeit Advies is een re-integratiebureau dat zich voornamelijk richt op 2e spoor trajecten. De cliënten van Profeit Advies hebben een opleidingsniveau tot maximaal MBO 3 en ze hebben zich ziek gemeld bij hun werkgever met psychische, fysieke of psychische en fysieke  klachten. Door deze klachten zijn zij niet meer in staat om hun eigen functie uit te oefenen. Het doel van het re-integratietraject is om mensen weer actief te laten deelnemen aan het arbeidsproces in een functie die past bij hun belastbaarheid. Er worden coachende gesprekken gevoerd, maar er worden ook sollicitatievaardigheden aangeleerd. Het probleem waar Profeit Advies tegenaan loopt is dat er met regelmaat cliënten uitvallen tijdens het traject, omdat er te vroeg werd begonnen met een bepaalde interventie, waarbij u kunt denken aan een test of een training. Ben Broenink, eigenaar van Profeit Advies, heeft naar aanleiding van het voorgaande de opdracht gegeven om een instrument te ontwikkelen. Het doel van dit onderzoek is om een instrument te ontwikkelen, waar de belangrijke factoren voor succesvolle werkhervatting mee in kaart worden gebracht. Door deze factoren in kaart te brengen, kan er tijdens het re-integratietraject op ingespeeld worden, waardoor de kans op uitval verkleind wordt. Om die reden draagt deze scriptie de titel ‘Startindicatie: Succesvoorspeller voor het tweede spoor’.
 
Profeit Advies gebruikt de theorie uit het boek van Schaufeli en Bakker (2013) als basis voor het methodisch handelen in de begeleiding. In deze theorie worden een aantal factoren geschetst die leiden tot succesvolle werkhervatting. Binnen dit onderzoek is er voor gekozen om de factoren ‘eigen-effectiviteit’, ‘acceptatie’ en ‘motivatie’ in kaart te brengen, aangezien de consulenten van Profeit Advies hier samen met de cliënten mee aan de slag kunnen gaan.
Naar aanleiding van de basistheorie waar Profeit Advies van uit gaat, is er uitgebreid studie gedaan naar de drie constructen. Met de eigen-effectiviteit wordt het vertrouwen in eigen kunnen bedoeld. De acceptatie gaat over de berusting dat de beperkingen er zijn en dat het werk dat iemand verrichtte niet meer passend is. Tot slot wordt motivatie als belangrijk onderdeel gezien om tot succesvolle werkhervatting te komen. De drie belangrijke onderdelen van motivatie, zijn; intrinsieke motivatie, standvastigheid en intensiteit.
Op basis van de literatuur zijn er twee bestaande vragenlijsten uitgekozen, aangezien die het paste bij de context van dit onderzoek. Dit zijn de Dutch General Self-Efficacy Scale (DGS-ES) om eigen-effectiviteit te meten en de Ziekte-Cognitie Lijst (ZCL) om de acceptatie te meten. Er is geen vragenlijst gevonden die motivatie voor werkhervatting meet, waarna de onderzoekers zelf een vragenlijst hebben geconstrueerd na een uitgebreide literatuurstudie. Middels de Cronbach’s Alpha is de betrouwbaarheid van de drie vragenlijsten onderzocht, die respectievelijk ,88, ,90 en ,71 zijn.
 
Er zijn 51 vragenlijsten ingevuld geretourneerd, waarna alle gegevens zijn ingevoerd in het statistische programma SPSS, wat staat voor Statistical Package for the Social Sciences (Gray & Kinnear, 2012). Uit de resultaten blijkt dat de cliënten van Profeit Advies bovengemiddeld gemotiveerd zijn, maar ze hebben hun beperking en de huidige situatie beneden gemiddeld geaccepteerd. Daarnaast blijkt dat ze beneden gemiddeld vertrouwen hebben in hun eigen kunnen. Dit lijkt echter wat vreemd, aangezien er vanuit de literatuur is aangetoond dat de constructen met elkaar samenhangen. Aan de andere kant is het positief dat de cliënten over het algemeen wel gemotiveerd zijn, wat duidt op een goede inzet tijdens het traject. Daarnaast blijkt er een correlatie is tussen eigen-effectiviteit en acceptatie en eigen-effectiviteit en motivatie. Dit sluit aan bij de the

Toon meer
OrganisatieSaxion
OpleidingToegepaste Psychologie
Datum2014-05-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk