De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Ouders en decanen over ouderbetrokkenheid; Op weg naar een betere afstemming!

Ouders en decanen over ouderbetrokkenheid; Op weg naar een betere afstemming!

Samenvatting

Het project ps:doen richt zich op de bewoner uit de buurten Pathmos en Stevenfenne met een WWB uitkering. Bij ps:doen willen ze de instroom in de WWB reduceren. Om dit te realiseren willen ze onder andere het aantal voortijdig schoolverlaters verminderen. In 2010 waren er in de buurten Pathmos en Stevenfenne 36 van de 899 jongeren die voortijdig zijn gestopt met de opleiding (gemeente basisadministratie, GBA). De centrale vraagstelling van dit onderzoek luidt dan ook: hoe is de huidige afstemming tussen ouders en scholen als het gaat om ouderbetrokkenheid bij de schoolloopbaan van de leerlingen, zowel op school als thuis in de buurten Pathmos en Stevenfenne?
Het thema voortijdig schoolverlaten is een begrip waarover veel is geschreven. Eimers (2006) heeft een model ontwikkeld om voortijdig schoolverlaten beter te verklaren en te begrijpen. Het model gaat uit van de fit tussen scholen en leerlingen. Eimers (2006) geeft aan dat voortijdig schoolverlaten geen momentopname is, maar een resultaat van gebeurtenissen en rekening houdt met de maatschappelijke context waarin de leerling zich bevindt. Taalachterstand en een laagopleidingsniveau bij ouders, kwamen in het vooronderzoek naar voren als de belemmerende aspecten. Het vergroten van ouderbetrokkenheid is één van de kenmerken om voortijdig schoolverlaten te verminderen (Junger-Tas, 2002).
 
Om te achterhalen hoe de afstemming tussen scholen en ouders bevorderd kan worden, heb ik interviews afgenomen met ouders waarvan hun zoon of dochter op het Stedelijk Lyceum locatie Zwering, het Bonhoeffer College locatie Bruggertstraat of op de Scholingsboulevard zitten. Naast de interviews met ouders heb ik alle decanen van deze drie scholen geïnterviewd. Belangrijke conclusies die naar voren zijn gekomen, zijn onder andere dat er verschillen zijn in de verwachtingen tussen scholen en ouders. Een voorbeeld is dat decanen vinden dat ouders het meest verantwoordelijk zijn voor de schoolloopbaan van de leerlingen en maar 1 ouder deelt deze mening. Oomen (2002) geeft aan dat de samenwerking tussen scholen en ouders kan bijdragen aan de verbetering van loopbaanbegeleiding.
Tevens kwam uit het onderzoek naar voren dat alle ouders bereid zijn om betrokken te blijven bij de schoolloopbaan van hun kinderen, maar een kanttekening is dat meerdere ouders aangeven dat ze dit lastig vinden. De reden dat ouders dit lastig vinden heeft onder andere betrekking op het onvoldoende spreken van de Nederlandse taal en het hebben van onvoldoende kennis van de opleidingsmogelijkheden die er zijn.
Om de verschillen in verwachtingen tussen ouders en scholen beter op elkaar af te stemmen en de ouderbetrokkenheid te vergoten, heb ik een aantal aanbevelingen gedaan. Om deze verschillen in verwachtingen tussen ouders en scholen te verkleinen is het raadzaam dat scholen intakegesprekken en exitgesprekken houden met ouders en leerlingen en dat alle mentoren op huisbezoek gaan.
 
Om de bereidheid van ouders om te zetten in activiteiten, is mijn advies om te werken aan de taalontwikkeling en het vergroten van de kennis en vaardigheden van ouders op het gebied van loopbaanbegeleiding. Dit kan gerealiseerd worden door het bieden van taal en ouderbetrokkenheid cursussen, talent- en ontwikkelgesprekken en het creëren van een informatiepunt.
Tevens komt in het onderzoek naar voren dat op de drie de scholen geen eenduidigheid bestaat over visie en beleid op het gebied van ouderbetrokkenheid. Om ouderbetrokkenheid te vergroten is het raadzaam om draagvlak te creëren bij het formuleren van visie en beleid.
Als laatste, maar niet minder belangrijk is het advies dat ps:doen in de wijkwijze opneemt dat ze de ouders bewust maken van de activiteiten die zij kunnen verrichten om ouderbetrokkenheid te vergroten. Tijdens de intakegesprekken zou dit besproken kunnen worden. 

Toon meer
OrganisatieSaxion
OpleidingHuman Resource Management
Datum2014-03-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk