De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Lees- en spellingsmoeilijkheden in het basisonderwijs

Een onderzoek naar het optimaliseren van de begeleiding van lees- en spellingsmoeilijkheden in het basisonderwijs

Lees- en spellingsmoeilijkheden in het basisonderwijs

Een onderzoek naar het optimaliseren van de begeleiding van lees- en spellingsmoeilijkheden in het basisonderwijs

Samenvatting

SAMENVATTING
 
Het verwerven van geletterdheid is van groot belang om te kunnen leren en volwaardig te functioneren in de hedendaagse maatschappij. Een soepele ontwikkeling van de geletterdheid is niet voor elke leerling vanzelfsprekend. Een mogelijke oorzaak van stagnatie in deze ontwikkeling is dyslexie. Om te waarborgen dat de leerkrachten en intern begeleiders van (basis)scholen het probleem  dyslexie bij leerlingen (h)erkennen en deze leerlingen hierbij de juiste ondersteuning bieden, is het Dyslexieprotocol (Druenen et al., 2012; 2012a; 2012b) ontwikkelt.
 
Basisschool De Windroos te Deventer is een van de vele basisscholen die werkt vanuit dit protocol. Op basis van hun ervaringen, bevindingen en beperkingen met het werken met het dyslexieprotocol is de volgende vraagstelling tot stand gekomen: ‘Hoe kan de begeleiding van basisschoolleerlingen, die op basis van de richtlijnen van de dyslexieprotocollen gevolgd worden in hun ontwikkeling, geoptimaliseerd worden?’
 
Uit literatuuronderzoek blijkt dat bij interventiemethodes directe instructie, feedback, coöperatief werken/modeling en het bevorderen van de motivatie belangrijke methode-eigenschappen zijn. Deze methodes dragen bij aan een positieve technische lees- en/of spellingsontwikkeling. Daarnaast heeft het lezen en spellen zijn eigen methodes. In theorie wil dit zeggen dat wanneer een interventieprogramma goed aanslaat de leerling vooruit zal moeten gaan op het gebied van lezen en spellen. Op basis van de literatuur kwam de methode ‘Connect lezen’ er het beste uit als technische leesinterventie. De methode ‘Als spelling een kwelling is’ blijkt de beste spellingsinterventie.
 
Deze interventies zijn in de praktijk getoetst doormiddel van een case-study. Hierbij vormden de leerlingen van basisschool De Windroos die gemonitord worden aan de hand van het dyslexieprotocol de onderzoeksgroep. De onderzoeksgroep is vervolgens willekeurig verdeeld in een experimentele- en controlegroep. De experimentele groep kreeg gedurende de interventieperiode tienmaal de experimentele lees- en spellingsinterventie aangeboden. De controlegroep heeft gedurende deze periode de begeleiding die zij vanuit school al kregen behouden. Om de effectiviteit van de interventies te meten is er gebruik gemaakt van een voor- en nameting. Hierbij zijn de toetsen gebruikt die geadviseerd worden volgens het protocol om de lees- en spellingsontwikkeling van de leerlingen in kaart te brengen.
 
Gedurende de onderzoeksperiode is er op basis van de behaalde resultaten van de leerlingen uit de onderzoeksgroep te zien dat de leerlingen minimale vooruitgang boeken. Er is ook geen verschil te zien tussen de resultaten van de leerlingen uit de experimentele groep en leerlingen uit de controle groep.
 
Om een beter beeld te krijgen aangaande de effectiviteit van de interventies wordt er een vervolgonderzoek aangeraden. Het is bij het vervolgonderzoek van belang dat de interventies langduriger bij een grotere onderzoeksgroep in worden gezet. Hierbij kunnen dan zaken als comorbiditeit worden meegenomen. Bij de begeleiding van leerlingen die moeite hebben met lezen en spellen is vroegtijdige signalering het belangrijkste. Op deze manier staat de leerling er niet alleen voor en kan er vroegtijdig hulp worden geboden. Het is belangrijk om deze leerlingen gemotiveerd te houden voor het lezen en spellen. Dit kan worden bereikt door het aanbieden van aantrekkelijke oefeningen en leerlingen die moeite hebben met lezen, niet individueel en hardop te laten voorlezen in de klas. Daarnaast is het effectief om opdrachten visueel te ondersteunen en bewust bezig te zijn met de juiste manier van feedback geven. Als laatste is het van belang om de taalontwikkeling te ondersteunen door regelmatig thuis en op school voor te lezen.

Toon meer
OrganisatieSaxion
OpleidingToegepaste Psychologie
Datum2014-01-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk