De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Het nieuwe zorgen, de nieuwe zorgen?

Kwalitatief onderzoek naar de mening van professionals over ICT technologieën

Het nieuwe zorgen, de nieuwe zorgen?

Kwalitatief onderzoek naar de mening van professionals over ICT technologieën

Samenvatting

Nederland heeft te maken met vergrijzing, die het gevolg is van de babyboom in de periode van 1946-1955 en het feit dat meer mensen langer leven, door de preventie van ziekten (CBS, 2015). Mede hierdoor, maar ook door de economische crisis van de afgelopen jaren zal het zorgstelsel drastisch veranderen (Rijksoverheid, 2014). De kosten van de zorg zullen omhoog gaan en deze zullen opgevangen moeten worden (Wilterink en van Heerinkhuizen, 2009). De regering heeft mede hierdoor besloten om niet meer als een verzorgingsstaat, maar een participatiesamenleving te functioneren. Daarbij staat de eigen kracht van de burger centraal (Centraal Plan Bureau, 2013).
Bij deze overgang en ontwikkelingen zal de inzet van Informatie –en Communicatie Technologieën (ICT) een grote rol gaan spelen, omdat ICT technologieën professionals kunnen ondersteunen bij hun werk en de zelfredzaamheid van ouderen kunnen vergroten. Een voorbeeld hiervan zijn de Ambient Assisted Living (AAL) technologieën. Deze technologieën zijn ontstaan uit het Ambient Assisted Living programma dat binnen de EU is opgestart. Het is van belang om bij de inzet van deze technologieën te onderzoeken welke verwachtingen, behoeften en wensen de professionals hebben ten opzichte van de Ambient Assisted Living technologieën. Om deze onderzoeksvraag te kunnen beantwoorden zijn er 18 semigestructureerde interviews gehouden met professionals van Sensire die werkzaam zijn in de thuiszorg voor ouderen. Tijdens deze interviews hebben de onderzoekers gevraagd naar de ervaringen en beleving van de professionals rondom hun werk in de ouderenzorg, het gebruik van technologieën en de invoering van technologieën.
 
Vanuit de resultaten van deze interviews komt naar voren dat de professionals ervaring hebben met technologieën en hierdoor hun wensen goed kenbaar kunnen maken. De professionals verwachten dat de technologieën ouderen zouden kunnen ondersteunen en dat zij hierdoor langer zelfstandig thuis kunnen zijn en zich minder eenzaam voelen. De professionals wensen dat SONOPA in delen in te voeren is. Hiermee bedoelen zij dat het bij elke oudere op maat wordt ingevoerd, zij geven als voorbeeld dat een dementerende oudere baat bij een sensor zou hebben maar bijvoorbeeld niet bij een IPad omdat hij/zij deze niet zou kunnen bedienen.  Daarnaast is het belangrijk dat het voor de professionals inzichtelijk gemaakt wordt wat de meerwaarde kan zijn van een bepaalde technologie. Een cursus of scholing kan leiden tot attitude verandering onder de professionals waardoor zij de voordelen van de invoering van deze technologieën gaan inzien. Het is daarnaast belangrijk om verder onderzoek te doen naar de rol van de mantelzorger in dit geheel, in hoeverre is hij/zij belastbaar. Een voorbeeld is om een pilot te draaien met SONOPA en hierbij te kijken hoe verschillende mantelzorgers dit ervaren met ouderen in verschillende situaties. Verschillende professionals benoemen namelijk dat zij denken dat mantelzorgers veel extra werk krijgen en dit misschien niet aankunnen. 

Toon meer
OrganisatieSaxion
OpleidingMaatschappelijk Werk en Dienstverlening
Datum2016-01-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk