De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Hart van Noord-Holland app om Alkmaar te ontdekken

Thesisrapport in opdracht van VVV Hart van Noord-Holland

Hart van Noord-Holland app om Alkmaar te ontdekken

Thesisrapport in opdracht van VVV Hart van Noord-Holland

Samenvatting

Deze thesis is geschreven voor de VVV Hart van Noord-Holland. VVV Hart van Noord-Hollandenthousiasmeert bezoekers over activiteiten, gebieden, bezienswaardigheden en evenementen.Verder verbindt de VVV het aanbod van ondernemers, marketingorganisaties, gemeenten eninstellingen. Het is gebleken dat Nederlanders steeds vaker een dagje weg willen. Wanneer ze eendagje weg zijn, willen zij gebruik maken van aanbiedingen. Een toeristenpas zou hier goed op kunneninhaken, want dit kan het aanbod van de toeristische sector en bezoekdoelen verbinden. Sinds 2019hebben Alkmaar Marketing en VVV Hart van Noord-Holland de AlkmaarPas, dat bedoeld is voorinwoners, ook beschikbaar gesteld aan bezoekers. De reden is om dit als middel in te zetten, zodatbezoekers de bezoekduur verlengen en meer geld gaan uitgeven. VVV Hart van Noord-Holland heeftbehoefte aan een plan hoe zij de toeristenpas kan gaan inzetten dat aansluit op de Nederlandse dagbezoeker en hoe zij marketingcommunicatie kan verrichten naar deze bezoeker voor meernaamsbekendheid. Echter weten zij niet wat de wensen en behoeften zijn van deze bezoeker en isook nog geen marketingcommunicatie verricht. Om hier inzicht in te krijgen is het volgendemanagementvraagstuk geformuleerd: “Hoe kan VVV Hart van Noord-Holland het aanbod van deAlkmaarPas invullen, zodat de Nederlandse dag bezoeker dit als middel gaat gebruiken om meergeld uit te geven en langer te verblijven in de stad Alkmaar?” Om deze managementvraag tebeantwoorden zijn vier onderzoeksvragen opgesteld. Op basis van de inzichten in de literatuur zijndeze deelvragen opgesteld.Om de managementvraag te beantwoorden is gebruik gemaakt van desk- en fieldresearch. Uit deresultaten van deskresearch blijkt dat een toeristenpas bij best practices wordt ingezet om de groeivan bezoekersaantallen in goede banen te leiden, extra bezoek te ontvangen, het toeristisch productte versterken, vermaak en dat bezoekers meer geld uitgeven bij aangesloten partijen. Het aanbiedenvan scherpe kortingen en een lage aanschafprijs heeft geleid tot meer uitgaven en het doen van meeractiviteiten. Daarnaast maken stedelijke toeristenpassen gebruik van een gelimiteerde pas waarbij deminimaal gegeven korting 20% is.Bij fieldresearch zijn telefonische interviews afgenomen met best practices en is eensurveyonderzoek ingezet. Door middel van interviews is inzicht verkregen in succes- en faalfactorenmet betrekking tot toeristenpassen. Ook is inzichtelijk gemaakt wat best practices doen aanmarketingcommunicatie om meer naamsbekendheid te creëren voor de toeristenpas. Uit hetonderzoek is gebleken dat een goede samenwerking met deelnemende partijen van belang is en datdraagvlak aanwezig is. Vanuit hier kan voortgebouwd worden op kwalitatief hoge kortingen. Ookwordt benoemd om criteria op te stellen waar potentiële deelnemende partijen aan moeten voldoen.Bij toeristenpassen in steden wordt het openbaar vervoer (OV) in de toeristenpas aangeboden.Zodoende wordt een all-in product aangeboden dat dient voor ‘ontzorging’ voor de bezoeker enhopen best practices op deze manier dat het gebruik van de auto teruggedrongen wordt.Digitalisering speelt ook een belangrijke rol bij het gebruik van de toeristenpas. Het biedt gemak voorde bezoeker en de deelnemende partij, inzicht in beweegredenen en er is behoefte vanuit de markt.Belangrijk is dat de toeristenpas aansluit op de wensen en behoeften en dat demarketingcommunicatie ook gebaseerd is op de grootste doelgroepen. Het benoemen van ‘besparenen ontdekken’ wordt ook geadviseerd voor de marketingcampagne. Op deze manier kunnen minderpopulaire plekken ook worden bezocht en heeft de bezoeker de zekerheid dat de toeristenpas snel isterugverdiend.

Toon meer
OrganisatieSaxion
OpleidingHoger Toeristisch en Recreatief Onderwijs
Datum2020-06-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk