De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Jongeren en eigen kracht

Jongeren en eigen kracht

Samenvatting

Vanaf januari 2015 gaat de nieuwe jeugdwet in. De gemeentes worden grotendeels verantwoordelijk voor de uitvoering en financiering van jeugdzorgtaken. Tevens is deze transitie bedoeld om de jeugdzorgsector anders te laten functioneren, ook wel de transformatie genoemd. Dit vraagt om een andere werkwijze van zowel de professional als de burger, waaronder de eigenkrachtbenadering. De gemeente Winterswijk wil graag onderzocht hebben in hoeverre de eigenkrachtbenadering passend is bij de jongeren in hun gemeente.
Het betreft een inventariserend kwalitatief onderzoek. De steekproef omvat tien jongeren en zes professionals werkzaam in de jeugdzorg. Alle respondenten zijn geïnterviewd middels halfgestructureerde vragenlijsten. Uit het onderzoek is naar voren gekomen dat de bevraagde jongeren er in het algemeen voor open staan om te werken volgens de eigenkrachtbenadering en dat het grotendeels aansluit bij hun behoeftes en mogelijkheden. Daarnaast geven de jongeren ook aan behoefte te hebben aan het vergroten van hun innerlijke kracht, de kracht in de persoon zelf. Een kanttekening bij het inzetten van de eigenkrachtbenadering is het inzetten van het netwerk. Ondanks dat bijna alle jongeren aangeven over een netwerk te beschikken wil niet iedereen hier gebruik van maken. De professionals zien net als de jongeren de mogelijkheden tot het versterken van de innerlijke kracht, maar ervaren ook de drempels met betrekking tot het inzetten van het netwerk.
Op basis van conclusies zijn er vijf aanbevelingen gedaan. Allereerst wordt aanbevolen om professionals door middel van cursussen handvatten te bieden betreffende het inzetten van de eigenkrachtbenadering. Ten tweede wordt aanbevolen dat er meer tijd en aandacht geïnvesteerd gaat worden in de communicatie over de nieuwe ontwikkelingen en de nieuwe verwachtingen naar jongeren en hun omgeving toe. De derde aanbeveling is om de conclusie van dit onderzoek te communiceren naar de professionals toe die werkzaam zijn met deze doelgroep. Daarnaast wordt aanbevolen dat gemeente Winterswijk de eigenkrachtbenadering ook onder de aandacht brengt bij de basisvoorzieningen voor kinderen en jeugd. Dit heeft als doel dat de kinderen al vanaf jongs af aan sterker worden en de zelfredzaamheid vergroot wordt. Ten slotte wordt aanbevolen dat er verder onderzoek wordt gedaan. 

Toon meer
OrganisatieSaxion
OpleidingMaatschappelijk Werk en Dienstverlening
Datum2014-07-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk