De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Definitieve scriptie

Definitieve scriptie

Samenvatting

In deze scriptie wordt antwoord gegeven op de volgende probleemstelling: “In hoeverre kan gesproken worden van synergie bij toepassing van de Wet tijdelijk huisverbod en het strafrecht bij het terugdringen van huiselijk geweld en hoe is dit tot uiting gekomen bij de huisverboden in Enschede in 2009?”
De gemeente Enschede, de opdrachtgever, wil met deze opdracht inzicht krijgen in welke mate en met welk gevolg het strafrecht ingezet is tijdens de Wet tijdelijk huisverbod. Wanneer de gevolgen zichtbaar zijn moet het voor de belanghebbende: de burgemeester, het openbaar ministerie en de overige ketenpartners duidelijk worden welke (on)mogelijkheden er zijn tussen het huisverbod en het strafrecht.
Huiselijk geweld vormt een ernstig maatschappelijk probleem. Huiselijk geweld is het meest voorkomende geweld in de Nederlandse samenleving. Een belangrijk kenmerk van huiselijk geweld is dat het door iemand uit de huiselijke kring van het slachtoffer wordt gepleegd. Mede naar aanleiding van de nota ‘Privé geweld – Publieke zaak’ 2002 is de Wet tijdelijk huisverbod tot stand gekomen. Dit is een bestuurlijke maatregel, waardoor het onder het bestuursrecht valt. Met deze wet is het mogelijk om iemand uit huis te zetten om in noodsituaties te voorzien en om escalatie te voorkomen. De bevoegdheid om iemand wel of niet uit huis te zetten ligt bij de burgemeester. In beginsel wordt een huisverbod opgelegd voor tien dagen, dit kan na tien dagen nog verlengd worden tot maximaal vier weken. Een huisverbod betekent direct ook een contactverbod. Er mag tijdens het huisverbod geen contact opgenomen worden met de achterblijvers, de partner, kinderen of andere huisgenoten.
Doordat de Wet tijdelijk huisverbod onder het bestuursrecht valt zijn de regels zoals die opgenomen zijn in de Algemene wet bestuursrecht ook van toepassing tijdens het huisverbod. Tevens is in de Wet tijdelijk huisverbod een strafcomponent opgenomen. Een overtreding van het huisverbod is een strafbaar feit wat bestraft kan worden met een gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren of een geldboete van de vierde categorie. In het Wetboek van strafrecht zijn veel strafbare feiten opgenomen die onder huiselijk geweld vallen. In dit wetboek worden ook de strafrechtelijke sancties beschreven.
In de gemeente Enschede zijn 51 huisverboden uitgereikt in 2009. In 49 situaties is tegelijkertijd een strafrecht traject ingezet naast het bestuurlijke traject huisverbod. Aanvankelijk lijkt dat strafrecht een grote rol gespeeld heeft tijdens de huisverboden die in 2009 opgelegd zijn. Feitelijk gezien blijkt dat de rechter in 24 situaties een strafrechtelijke sanctie heeft opgelegd. Bij het opleggen van een straf kan de rechter een reclasseringstoezicht opleggen. Dit heeft de rechter in 13 situaties gedaan, van de 24. Dit toezicht geldt in beginsel voor twee jaar. Met dit toezicht is het makkelijker om de mensen die veroordeeld zijn voor het plegen van huiselijk geweld in de gaten te houden. Op het moment dat het dreigt mis te gaan, kan door de reclasseringsmedewerker ingegrepen worden.
Naar aanleiding van dit onderzoek kunnen de volgende conclusies getrokken worden. De Wet tijdelijk huisverbod is gericht op het hele gezinssysteem. Door deze gezinsaanpak komen alle problemen van uithuisgeplaatste en achterblijver(s) in beeld. Tijdens het strafrechtelijk traject kijkt de rechter alleen naar de dader en wordt ook alleen op de dader hulpverlening ingezet. Tijdens het inzetten van deze twee wetten samen, wordt enerzijds hulp ingezet voor het hele gezin en anderzijds kijkt de rechter of een strafrechtelijke sanctie uitgesproken kan worden. Door het inzetten van deze twee maatregelen zal in de toekomst moeten blijken of het huiselijk geweld daadwerkelijk is teruggedrongen.

Toon meer
OrganisatieSaxion
AfdelingAcademie Bestuur & Recht
PartnersGemeente Enschede
Jaar2010
TypeBachelorscriptie
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk