De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Coffee is my cup of tea

Onderzoek naar de haalbaarheid van en de behoefte aan een coffeecorner in IKEA Amsterdam

Coffee is my cup of tea

Onderzoek naar de haalbaarheid van en de behoefte aan een coffeecorner in IKEA Amsterdam

Samenvatting

Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van IKEA Amsterdam, afdeling FOOD. IKEA FOOD is onderdeel van IKEA en bestaat uit het restaurant, het personeelsrestaurant, de bistro en de Swedish Food Market. IKEA FOOD Amsterdam wil weten of er behoefte is aan een coffeecorner in het restaurant, waardoor er een grotere doelgroep aangetrokken kan worden.
 
Door middel van het restaurant wil IKEA haar bezoekers een extra service bieden door te voorzien in de behoeften aan eten en drinken. Het doel hiervan is dat bezoekers zo lang mogelijk in de IKEA verblijven. IKEA FOOD heeft tien taken, onder andere het versterken van de Zweedse identiteit en het ondersteunen van de lage prijs-perceptie.
 
Uit onderzoek blijkt dat de omzet in de winkel omhoog gaat wanneer bezoekers meer besteden in het restaurant, maar het aanbod in het restaurant van IKEA Amsterdam sluit niet aan op de vraag. Om te zorgen dat bezoekers meer uitgeven en langer blijven zitten in het restaurant en als gevolg hiervan meer uitgeven in de winkel, wil IKEA Amsterdam weten of er behoefte is aan een ander concept binnen het restaurant. Dit nieuwe concept krijgt de vorm van een coffeecorner om bezoekers meer mogelijkheden te bieden in het restaurant voor een lekker kopje koffie.
 
Om een oplossing te vinden voor dit managementprobleem moet de volgende managementvraag beantwoord worden: “Is het haalbaar om een coffeecorner, welke aansluit bij de behoefte van de bezoekers, in het bestaande restaurant van IKEA Amsterdam te implementeren en hoe wordt deze bij een positief advies vormgegeven?”
 
Allereerst is door middel van kwalitatief onderzoek getracht de succes- en faalfactoren van andere IKEA coffeecorners in kaart te brengen, evenals de toegevoegde waarde van deze coffeecorner om vervolgens deze informatie als input te gebruiken voor enquêtes. Uit kwalitatief onderzoek is gebleken dat de coffeecorner van toegevoegde waarde zal zijn wanneer de uitstraling van de coffeecorner en de producten aansluiten bij de behoeften van de bezoekers. De voorkeur gaat uit naar een rustgevende sfeer, ook is er grote behoefte aan een takeaway concept. Daarnaast zullen bezoekers de coffeecorner beschouwen als een toegevoegde waarde wanneer de prijs-kwaliteitverhouding afdoende is en hierdoor de coffeecorner verkiezen boven het restaurant. Tevens is gebleken dat er een grote voorkeur uitgaat naar medewerkers met een barista opleiding, waardoor de koffie met de hand opgeschuimd kan worden. Hierdoor wordt de kwaliteit van de koffie verhoogd, wat aansluit bij het doel van de coffeecorner, een kwalitatief hoogwaardig concept.  
 
Door middel van kwantitatief onderzoek is getracht de behoefte onder de bezoekers van IKEA Amsterdam in kaart te brengen. De enquêtevragen hebben betrekking op de behoefte van bezoekers ten aanzien van een coffeecorner en ten aanzien van overige producten. Hieruit blijkt dat 54% van de restaurantbezoekers en 67% van de niet-restaurantbezoekers behoefte hebben aan een coffeecorner (zie bijlage XI). Het meeste is er behoefte aan een met een gezellige en huiselijke aankleding. Tevens is er veel behoefte aan producten die betrekking hebben op de coffeecorner als verschillende soorten koffie en thee, evenals biologische en vegetarische broodjes welke eventueel meegenomen kunnen worden.
 
Door middel van deskresearch is een inschatting proberen te maken van de kosten en baten van een coffeecorner. Hierin zijn de kosten; inkoopkosten, personeelskosten, gas, water, licht en schoonmaakkosten en rente en afschrijvingen, tegen de baten afgezet om zo een inschatting te maken binnen hoeveel tijd de coffeecorner is terugverdiend. De baten zullen bestaan uit de omzet van de verkochte producten in de coffeecorner. De coffeecorner zal zich binnen 6 jaar hebben terugverdiend, wann

Toon meer
OrganisatieSaxion
OpleidingFacility Management
Datum2015-06-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk