De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Nieuwe heren, Nieuwe wetten

Een inventariserend onderzoek naar de effecten van de nieuwe aanmeldroute op de matching van pleegkinderen

Nieuwe heren, Nieuwe wetten

Een inventariserend onderzoek naar de effecten van de nieuwe aanmeldroute op de matching van pleegkinderen

Samenvatting

Waar voorheen de provincie verantwoordelijk was voor de jeugdzorg, valt per 1 januari 2015 de jeugdzorg onder verantwoordelijkheid van gemeenten. In 2014 hebben gemeenten inkoopafspraken gemaakt met jeugdzorgorganisaties. Eén van de jeugdzorgorganisaties waar inkoopafspraken mee zijn gemaakt, is Lindenhout. Lindenhout is een jeugdzorgorganisatie in Gelderland en een klein deel van Overijssel. De organisatie biedt ondersteuning en begeleiding aan jeugdigen en hun opvoeders in diverse vormen, waaronder pleegzorg. Door de transitie en transformatie van de jeugdzorg leggen jeugdigen en gezinnen een andere aanmeldroute af alvorens ze bij Lindenhout zijn aangemeld. Lindenhout heeft de onderzoekers opdracht gegeven onderzoek te doen met als doel te inventariseren wat het effect is van de nieuwe aanmeldroute bij gemeenten in de Achterhoek op de matching van pleegkinderen bij Lindenhout. Op lange termijn heeft het onderzoek als doel een bijdrage leveren aan de matching van pleegkinderen op een zo kort mogelijke termijn met het juiste pleeggezin. Hierbij is de volgende vraagstelling geformuleerd: ‘Welke effecten zien de jeugdzorgwerkers pleegzorg van de nieuwe aanmeldroute bij de gemeenten op de matching van pleegkinderen bij Lindenhout in de regio Achterhoek?’
 
Om tot een antwoord te komen op de vraagstelling, is gekozen voor een kwalitatieve benadering van het onderzoek. In dit onderzoek wordt medewerkers van Lindenhout gevraagd welke effecten zij zien van de nieuwe aanmeldroute op de matching van pleegkinderen. De waardeoordelen van de medewerkers worden naast literaire informatie gebruikt om antwoord te geven op de vraagstelling. Dit maakt het onderzoek een inventariserend onderzoek. Door middel van dertien interviews is inzicht verkregen in welke effecten jeugdzorgwerkers pleegzorg zien van de nieuwe aanmeldroute op de matching van pleegkinderen. De interviews zijn gedeeltelijk gestructureerd aan de hand van een topiclijst. De interviews zijn naast elf jeugdzorgwerkers pleegzorg werkzaam in de Achterhoek ook gehouden onder een medewerker van het servicepunt Wonen & Opgroeien en een medewerker van het Centraal Service Team, beide gekoppeld aan de regio Achterhoek.
 
Uit de resultaten van de interviews kan worden geconcludeerd dat jeugdzorgwerkers pleegzorg met name negatieve effecten zien van de nieuwe aanmeldroute bij gemeenten op de matching van pleegkinderen bij Lindenhout. Gemeenten en Lindenhout zijn nog zoekende in het proces van transitie en transformatie van de jeugdzorg. Eén van de effecten van de nieuwe aanmeldroute op de matching is dat gemeenten niet op tijd doorverwijzen. Jeugdzorgwerkers pleegzorg ervaren dat gemeenten te laat gespecialiseerde hulp inzetten, waardoor de problematiek van jeugdigen en gezinnen ernstiger wordt. Hoe ernstiger de problematiek is, hoe moeilijker het is om een geschikt pleeggezin te vinden voor de jeugdige. Een ander effect is dat er onvoldoende informatie beschikbaar is voor de medewerkers om een goede match te kunnen maken. Zij zien dat gemeenten over onvoldoende expertise beschikken om in een gesprek met een jeugdige of ouder(s) voldoende door te vragen op zaken die voor de matching van belang zijn. Jeugdzorgwerkers pleegzorg moeten hierdoor zelf informatie vergaren, wat een snelle plaatsing in een pleeggezin  belemmert. Jeugdzorgwerkers pleegzorg zien als positief effect dat gemeenten laagdrempeliger zijn dan voorheen Bureau Jeugdzorg. De onderzoekers bevelen Lindenhout aan kennis en ervaringen te delen met gemeenten, wat de expertise van gemeenten vergroot en de matching van pleegkinderen in pleeggezinnen ten goede komt. Omdat gemeenten en Lindenhout nog zoekende zijn, is het belangrijk dat helder is waar verantwoordelijkheden liggen. Het lijkt de onderzoekers van belang dit onderzoek over een jaar te herhalen om te inventariseren in welke mate de angsten en wensen van de jeugdzorg

Toon meer
OrganisatieSaxion
OpleidingSociaal Pedagogische Hulpverlening
Datum2015-06-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk