De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Werkdruk en Commitment

Onderzoek naar het verlagen van de impact van ziekteverzuim op het primaire proces binnen ITON

Werkdruk en Commitment

Onderzoek naar het verlagen van de impact van ziekteverzuim op het primaire proces binnen ITON

Samenvatting

Een onderzoek naar het ziekteverzuim in het primaire proces van de organisatie ITON in Enschede. Aanleiding: grootste deel van de ziekmeldingen komt van de medewerkers op de afdelingen binnen het primaire proces.
De hoofdvraag binnen dit onderzoek is: “Op welke wijze kan ITON ervoor zorgen dat het ziekteverzuim binnen het primaire proces vanaf 2015 gereduceerd is?”.
Er is gebruik gemaakt van de methodiek “Vragenlijst Beleving en Beoordeling van de Arbeid” door Veldhoven, Meijman, Broersen en Fortuin. Waarmee in kaart wordt gebracht hoe de arbeidsbeleving van de medewerkers binnen de organisatie ITON is.
Vanuit het theoretisch kader kwam naar voren dat ziekteverzuim vaak ontstaat door een hoge werkdruk vanuit psychologische taakeisen en sociaal organisatorische aspecten. Zodra de psychologische taakeisen hoog zijn terwijl de regelmogelijkheden laag zijn, ontstaat stress en dit heeft een negatieve impact op het ziekteverzuim.
Uit de resultaten van de enquête is gebleken dat de medewerker zich betrokken voelen bij de organisatie, maar een hoge werkdruk ervaren. Dit ontstaat doordat de medewerkers de aantrekkelijkheid van het werk vooral wisselvallig beoordelen. Daarnaast wordt de communicatie- en informatievoorziening  door de medewerkers als slecht ervaren.  
Om deze ervaringen van de medewerkers te verbeteren zijn er enkele maatregelen opgesteld die doorgevoerd kunnen worden:

De capaciteit verhogen waardoor het werktempo verlaagd kan worden. Dit kan gestart worden vanuit werving en selectie.
Agenda van de medewerkers dienen efficiënter ingericht te worden. Dit kan worden gerealiseerd door de processen beter op elkaar af te laten stemmen.
Invoeren communicatieplan waardoor interne communicatie wordt verbeterd.
Invoeren van competentiemanagement waardoor een betere afstemming tussen de belevingswereld van de medewerker de organisatie en het productportfolio wordt gerealiseerd.

In dit onderzoek is een implementatieplan opgenomen, waarin vanaf kwartaal twee van 2015 acties worden uitgezet waarmee een verbetering gerealiseerd kan worden binnen de organisatie. De verwachting is dat het ziekteverzuim vanaf kwartaal vier van 2015 zal afnemen. 

Toon meer
OrganisatieSaxion
OpleidingHuman Resource Management
Datum2015-06-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk