De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Non-participatie in het verenigingsleven van het KNVI

Betrokkenheidsonderzoek onder de leden van het KNVI Regio Oost

Non-participatie in het verenigingsleven van het KNVI

Betrokkenheidsonderzoek onder de leden van het KNVI Regio Oost

Samenvatting

In Regio Oost van het KNVI is er een onderzoek gedaan hoe het bestuur de betrokkenheid van de leden zou kunnen vergroten. De betrokkenheid is een belangrijke factor om de vereniging draaiende te houden. Drie factoren zijn noodzakelijk voor een betrokken vereniging, namelijk: zinvolheid, veiligheid en beschikbaarheid. Ook is vrijwillige inzet een belangrijk onderdeel in het verenigingsleven. Leden kunnen verder ook verscheidene redenen hebben om niet aanwezig te zijn bij verenigingsactiviteiten. Deze factoren zijn allemaal onderzocht. Door middel van de kwantitatieve methode is er een online vragenlijst afgenomen bij de leden. Hierbij zijn er 615 leden benaderd en is er een respons van 130. Uit de resultaten van de vragenlijst is gekomen dat de leden van Regio Oost een lage mate van affectieve, normatieve en continuerende betrokkenheid ervaren. Ook is naar voren gekomen dat er een gemiddelde mate van zinvolheid wordt ervaren door de leden. Verder is naar voren gekomen dat de leden zich in een gemiddelde mate beschikbaar voelen voor de vereniging en er een hoge mate aan veiligheid is binnen de vereniging. De grootste reden die leden gaven om niet aanwezig te zijn op verenigingsactiviteiten is het hebben van geen tijd. De leden gaven bovendien aan een gemiddelde mate aan bereidheid te ervaren om zich vrijwillig in te zetten voor de vereniging. Geconcludeerd kan worden dat alle aspecten van betrokkenheid verhoogd dienen te worden. Ook dient de mate van zinvolheid voor de leden verhoogd te worden. verder kan er geconcludeerd worden dat er een vermoeden is dat de regio-indelingen van het KNVI een rol in de lage betrokkenheid binnen de vereniging kan spelen. Aangeraden wordt om de regio-indelingen te heroverwegen. Een plan van aanpak om de betrokkenheid te verhogen is beschreven in bijlage 5. Aanbevolen wordt om vervolgonderzoek te doen bij andere regio’s van het KNVI om inzicht te krijgen in de beleving van de leden met betrekking tot de betrokkenheid. Verder wordt aanbevolen om onderzoek te doen naar de factoren die de betrokkenheid beïnvloeden om te onderzoeken of er nog een factor ten grondslag ligt aan de constructen zinvolheid, beschikbaarheid, veiligheid en bereidheid tot vrijwillige inzet.

Toon meer
OrganisatieSaxion
OpleidingToegepaste Psychologie
Datum2017-06-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk