De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Verbeter de communicatie!

Een inventarisatie van de functies voor een mHealth applicatie

Verbeter de communicatie!

Een inventarisatie van de functies voor een mHealth applicatie

Samenvatting

Vanuit het cliënttevredenheidsonderzoek (Triqs, 2016) is naar voren gekomen dat de communicatie tussen hulpverlener en cliënt gemiddeld lager scoort, maar nog wel voldoende. De opdrachtgever vanuit Stichting Back to Basic Twente wil deze verbetering creëren door middel van het opkomende eHealth. Dit wil hij door middel van een applicatie op een smartphone dat de onderzoekers brengt bij het begrip mHealth.
mHealth is het toepassen van draadloze communicatietechnologieën door middel van mobiele telefoons (smartphones), tablets, watches en dergelijke in de gezondheidszorg (World Health Organization, 2011). Het is een belangrijke opkomende ontwikkeling in de gezondheidszorg om deze te ondersteunen en verbeteren. mHealth is een middel dat bij jongvolwassenen ingezet kan worden om de communicatie te verbeteren (Yonker, Zan, Scirica, Jethwani en Kinane, 2015). mHealth kan ingezet worden in de vorm van een applicatie en heeft verschillende kansen, voorwaarden en nadelen. Zo kan het een oplossing bieden voor het dreigende personeelstekort en is het van belang dat de regie bij de cliënt ligt. Het is dan ook belangrijk dat er rekening gehouden wordt met de behoeften van de cliënt. De hoofdvraag van het onderzoek is dan ook: ‘Wat zijn de wensen en behoeften van de cliënten van Stichting Back to Basic Twente rondom een mHealth applicatie om de communicatie, door middel van een smartphone, tussen cliënt en hulpverlener te verbeteren?’. Er wordt een inventarisatie gemaakt om vervolgens een passende functies in een applicatie te kunnen implementeren. Dit maakt het onderzoek een inventariserend onderzoek. De onderzoeksmethode waarvan gebruikt wordt gemaakt in dit onderzoek is kwantitatief. De onderzoeksgegevens worden verzameld door middel van een surveyonderzoek. De enquête die hiervoor gebruikt is, is te vinden in bijlage 1. 
Voor dit onderzoek zijn 84 cliënten binnen Stichting Back to Basic Twente benaderd. Uiteindelijk hebben 49 cliënten de enquête ingevuld. Door middel van de resultaten van deze enquêtes worden de hoofdvraag en praktische deelvragen beantwoord. 
Uit de resultaten komt een duidelijke top 3 van de beste en slechtste ideeën voor functies naar voren. De cliënten hebben behoefte aan een noodknop in geval van crisis, automatische doorschakeling naar een begeleider die aan het werk is en meer mogelijkheden rondom de contactmomenten. De cliënten hebben geen behoefte aan evaluaties via videobellen, berichten sturen naar en ontvangen van andere mensen die begeleiding krijgen van Stichting Back to Basic Twente. Om aan te sluiten bij de wensen en behoeften van de cliënten is het dus van belang dat de opdrachtgever bij het ontwikkelen van een applicatie hier rekening mee houdt. De vraag of er überhaupt behoefte is aan een applicatie is ook gesteld. Hieruit komt naar voren dat de meningen heel erg verdeeld zijn. Ongeveer de helft van de respondenten heeft er wel behoefte aan en de andere helft niet. De vraag die nu nog heerst is of een applicatie de juiste oplossing is en nodig is om de communicatie tussen cliënt en hulpverlener te verbeteren. 
Tot slot wordt er in dit onderzoek een sterkte en zwakte onderzoek gedaan en komt de visie van de onderzoekers in de discussie naar voren. De discussie betreft de vraag: ‘Moeten de wensen en behoeften van de cliënt overeenkomen met die van de maatschappij?’. De onderzoekers pleiten dat de wensen en behoeften van de cliënt in deze belangrijker zijn, maar dat het van belang is om dit jaarlijks opnieuw te pijlen. 

Toon meer
OrganisatieSaxion
OpleidingSociaal Pedagogische Hulpverlening
Datum2018-06-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk