De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Het portfolio als tool voor liftlong learning

Een enquête-onderzoek onder alumni Mondzorgkunde

Het portfolio als tool voor liftlong learning

Een enquête-onderzoek onder alumni Mondzorgkunde

Samenvatting

Achtergrond en doel: Lifelong learning wordt in het medische werkveld steeds meer gepromoot,  omdat medische kennis snel veroudert. Om lifelong learning binnen de opleiding Mondzorgkunde te stimuleren kan wellicht het portfolio als een geschikt tool dienen. In dit kwantitatieve onderzoek stond de vraag centraal: In hoeverre is het portfolio zoals deze in de opleiding Mondzorgkunde wordt ingezet volgens alumni een geschikte tool om lifelong learning te bevorderen?
Methode: Voor dit online surveyonderzoek is een selecte steekproef genomen van 197 alumni van de opleiding Mondzorgkunde van de Hogeschool Inholland. De enquête is deels afgeleid uit de operationalisatie van de onderzoeksvragen en deels samengesteld uit een Engelstalige meetinstrument. Voor de data-analyse is gebruik gemaakt van beschrijvend onderzoek. 
Resultaten: De overgrote meerderheid van de respondenten (n = 54) 96.4% hebben tijdens de opleiding gewerkt met het portfolio. De respondenten zijn niet zo enthousiast over het portfolio. Het maken en bijhouden van het portfolio wordt door de meerderheid als zeer tijdrovend beschouwd en gezien als een barrière in het leerproces. Tevens is het merendeel van de respondenten van mening dat het portfolio niet geheel geschikt is voor de bevordering van lifelong learning, maar aan de andere kant zijn er ook respondenten die neutraal van mening zijn en dit niet geheel zeker weten. Enkele respondenten geven aan dat het portfolio met aanpassing en vereenvoudiging van onderdelen voornamelijk in het begin van het leerproces effectief ingezet kan worden. Respondenten vinden het jammer dat na het volbrengen van de opleiding niets meer met het portfolio gedaan wordt. Wel zien de respondenten het portfolio als een tool voor de bewustwording van het leerproces en als een geschikt hulpmiddel voor reflectie. Het onderdeel reflectie is door (n = 21) 39.6% van de respondenten als meest positief onderdeel van het portfolio geïndiceerd en competentieontwikkeling en –verantwoording wordt door (n = 34) 69.4% als het minst effectieve onderdeel geïndiceerd. Slechts één respondent was geheel positief over het portfolio en vond het een effectief hulpmiddel.
Conclusie: Hoewel het portfolio binnen competentiegericht onderwijs als een belangrijk instrument wordt gezien voor de bevordering van het leerproces, zijn de respondenten niet zo enthousiast over het gebruik van het portfolio. In de huidige vorm wordt het portfolio niet geschikt gezien voor de bevordering van lifelong learning. Voornamelijk het gebruiksgemak wordt als een barrière gezien. Ondanks deze barrières wil het niet zeggen dat het concept van het portfolio niet geschikt is voor de bevordering van lifelong learning. Aanbevolen wordt om een kwalitatief vervolgonderzoek te doen naar de leer- en ontwikkelingsbehoefte van mondhygiënisten gedurende hun loopbaan om het portfolio meer passend te maken voor de bevordering van lifelong learning. 

Toon meer
OrganisatieSaxion
OpleidingHealth Care and Social Work
Datum2015-07-01
TypeMaster
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk