De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Functieanalyses in de metaalbrance

Functieanalyses in de metaalbrance

Samenvatting

Delta is een regionale specialist in werk, en kwaliteitspartner van gemeenten, het Werkplein en werkgevers bij de arbeidsdeelname voor personen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De organisatie voert de oorspronkelijke Wet Sociale Werkvoorzieningen (WSW) uit in opdracht van de gemeenten Zutphen, Lochem, Voorst, Brummen en Bronckhorst. Het beleid dat Delta nu voert is gestoeld op de Participatiewet, die de Wajong, WWB en WSW samenvoegt en in 2014 in zal gaan (Regeerakkoord VVD-PvdA, 2012). Doordat Delta heeft geanticipeerd op de Participatiewet, welke in 2009 nog als ‘Wet Werken Naar Vermogen’ werd aangeduid, vormde Delta zich om tot een breed participatiebedrijf en heeft ze sinds 2009 tevens een werklocatie bij het Werkplein. Delta richt zich nu meer op het plaatsen van WSW-geïndiceerden bij private en publieke werkgevers. Om aan te sluiten op de huidige maatschappelijke en politieke ontwikkelingen en om kosten te reduceren, verdwijnen productiehallen van het oorspronkelijke productiebedrijf aan de Handelskade en worden medewerkers van het bedrijfsonderdeel Diensten door middel van groepsdetacheringen geplaatst bij reguliere werkgevers.
 
Delta heeft in 2012 een nieuwe werkwijze ingevoerd. Deze werkwijze bestaat uit drie onderdelen: de diagnose, het assessment en de loonwaardemeting. De naam van deze methode is Dariuz; Delta gebruikt Dariuz om persoonsprofielen van medewerkers op te stellen. Met dit persoonsprofiel gaan de consulenten op zoek naar een passende baan bij een reguliere werkgever. Deze nieuwe werkwijze is vooral gericht op de werknemersvaardigheden van een medewerker en de vereiste werknemersvaardigheden voor een functie. Doordat deze werkwijze voor Delta nieuw is, zijn nog niet alle branches en functies geanalyseerd. Daarom begeleiden consulenten de medewerkers aan de hand van het CV. De consulenten werken met CV’s van medewerkers en gaan daarmee de arbeidsmarkt op.
Het CV van een persoon uit de doelgroep van Delta is vaak niet aantrekkelijk voor een werkgever. Deze doelgroep is laaggeschoold (tot MBO-niveau twee), heeft vaak ‘gaten’ in het CV en mist vaak relevante werkervaring. Om ervoor te zorgen dat de consulenten ook voor de metaalbranche volgens de nieuwe werkwijze kunnen plaatsen, wil Delta de functievereisten die in de metaalbranche gevraagd worden, geanalyseerd hebben. Behalve het inzichtelijk krijgen van de functievereisten, wil Delta ook graag dat er een aanbeveling gedaan wordt over een aanvullende methode voor het verrichten van functieanalyses. Aan de hand van deze verbrede methode wil Delta vervolgens de functies inzichtelijk krijgen.
 
De vraag van Delta is zoals gezegd tweeledig. De eerste vraag is het uitvoeren van functieanalyses in de metaalbranche; de andere vraag is om de Dariuz methode te analyseren en een aanvullende methode te vinden die de zwakkere punten van Dariuz aanvult. De reden, dat Delta de functies in de metaalbranche geanalyseerd wil hebben, is de verwachting dat er juist in deze branche kansen gaan ontstaan.
 
Er zijn twee ontwikkelingen waardoor het in beeld krijgen van de functievereisten binnen de metaalbranche belangrijk is. De eerste is de verwachting van het UWV dat er in de metaalbranche een vergrijzing op gaat treden (S. Wagenaar, 2011). Door deze vergrijzing zal de werkgelegenheid in deze branche toenemen en Delta ziet dit als een mogelijkheid om meer medewerkers te plaatsen. Bijlage één is een grafische weergave van het aantal gepensioneerden per regio. Deze grafische weergave bevestigt dat er - in verhouding met voorgaande jaren - meer werknemers met pensioen gingen. In de tabel wordt de vergrijzing in de metaalbranche in cijfers weergegeven. De grijze regel is de provincie Gelderland. Er is te zien dat 9,6 procent van de huidige werknemers binnen de metaalbranche in de provincie Gelderland met pensioen gaat (OOM, regionale onderzoeksrapportage

Toon meer
OrganisatieSaxion
OpleidingHuman Resource Management
Datum2013-11-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk