De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

De invloed van studie- en beroepskeuzebegeleiding op studiekeuzetevredenheid en studiesucces van jongeren

De invloed van studie- en beroepskeuzebegeleiding op studiekeuzetevredenheid en studiesucces van jongeren

Samenvatting

Dat het maken van een goede studiekeuze voor jongeren niet gemakkelijk is, blijkt uit de hoge mate van studie-uitval in het hoger onderwijs. Jongeren blijken nog geregeld spijt te hebben van de gemaakte studiekeuze en veel studenten stoppen met de opleiding omdat zij onvoldoende zicht hebben op wat zij kunnen en willen. Maar is het maken van een verantwoorde keuze wel te verwachten van jongeren? De ontwikkeling van de hersenen gaat immers door tot ver na het twintigste levensjaar. Hierdoor zijn jongeren niet in staat om de consequenties van langetermijnbeslissingen te overzien. Onderwijsinstellingen hebben de laatste jaren allerlei initiatieven genomen om jongeren te begeleiden bij hun studiekeuze maar de tevredenheid over deze begeleiding laat nog te wensen over.
 
Bij dit onderzoek staat het verschil in de vorm van studie- en beroepskeuzebegeleiding centraal tussen de jongeren die studie- en beroepskeuzelessen op de middelbare school hebben gevolgd en jongeren die hiervoor bij een psychologisch adviesbureau (zoals 2eXplore) zijn geweest. De centrale vraagstelling van dit onderzoek is: ’Heeft de tevredenheid over de studie- en beroepskeuzebegeleiding invloed op de studiekeuzetevredenheid en het studiesucces van jongeren?’.
 
Met dit onderzoek is aangetoond dat de studenten die bij een psychologisch adviesbureau zijn geweest voor begeleiding het meest te tevreden zijn over de begeleiding ten opzichte van de studenten die begeleidingslessen hebben gevolgd op de middelbare school. Geheel tegen de verwachting in blijken de tevredenheid over de studie- en beroepskeuzebegeleiding en de vorm van begeleiding geen effect te hebben op de studiekeuzetevredenheid van de jongeren. Wel blijkt dat de studenten die begeleiding bij de studiekeuze hebben gehad een hogere verwachting hebben om het studiejaar en de gehele opleiding met succes af te ronden. De begeleiding draagt blijkbaar bij aan het vertrouwen in het succesvol afronden van de studie.
 
Aangezien bijna de helft van de studenten aangeeft geen studie- en beroepskeuzebegeleiding te hebben gevolgd, ligt hier een kans voor psychologische adviesbureaus om een samenwerking aan te gaan met onderwijsinstellingen voor beroepsonderwijs. Deze onderwijsinstellingen kunnen een verplichte vragenlijst invoeren waardoor studenten die dreigen uit te vallen in een vroeg stadium worden gesignaleerd en doorverwezen kunnen worden voor een individueel studie- en beroepskeuzeonderzoek bij een psychologisch adviesbureau, zoals 2eXplore.

Toon meer
OrganisatieSaxion
OpleidingToegepaste Psychologie
Datum2015-06-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk