De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Wat houdt de begeleiding van het Support Team van het Helicon MBO Apeldoorn in en hoe wordt deze ervaren door leerlingen en docenten van het Helicon MBO Apeldoorn.

Wat houdt de begeleiding van het Support Team van het Helicon MBO Apeldoorn in en hoe wordt deze ervaren door leerlingen en docenten van het Helicon MBO Apeldoorn.

Samenvatting

Na aanleiding van de wet Passend Onderwijs moet elke onderwijsinstelling zijn leerlingen van zorg voorzien. Voordat deze wet van kracht was, gold dit alleen voor leerlingen met een beperking. Sinds 1 augustus 2015 moeten scholen zorg aanbieden voor alle leerlingen.
 
Om het voor scholen haalbaar te maken deze zorg te leveren, moet elke onderwijsinstelling een Zorg Advies Team (ZAT) tot zijn beschikking hebben. Het ZAT is een multidisciplinair overleg waarin het onderwijs zich met externe partijen richt op de zorgtrajecten die gekoppeld zijn aan een leerling. Op het Helicon MBO Apeldoorn wordt het interne team het Support Team genoemd. Dit onderzoek beperkt zich tot het Support Team.
Samen met de opdrachtgever is de onderzoeksvraag opgesteld, namelijkwat houdt de begeleiding van het Support Team Helicon MBO Apeldoorn in en hoe wordt deze ervaren door leerlingen en docenten binnen het Helicon MBO Apeldoorn. Het doel hiervan is de werkwijze van het Support Team te evalueren en deze eventueel bij te stellen voor volgend schooljaar.
 
Om antwoord te geven op de onderzoeksvraag wordt er gebruikt gemaakt van triangulatie. Dit wordt gedaan door middel van kwantitatief onderzoek, door enquête en secundaire analyse. Aanvullend vindt kwalitatief onderzoek plaats door literatuuronderzoek en semigestructureerd interview.
 
Uit de conclusie blijkt dat leerlingen die niet worden begeleid door het Support Team weinig op de hoogte zijn van wat het Support Team is en wat zij doet. De bekendheid van het Support Team onder leerlingen is laag. Zowel het Support Team als de mentor zouden hier meer aandacht aan kunnen besteden volgens de leerlingen. De leerlingen en het personeel dat begeleid wordt door het Support Team zijn tevreden over de begeleiding die zij ontvangen. Het Support Team is in staat om de begeleiding te bieden die wordt gevraagd van leerlingen en docenten. Er is voldoende expertise aanwezig om de hulpvragen te beantwoorden. De capaciteit van het huidige Support Team zal voor volgend jaar niet toereikend zijn om dezelfde zorg te kunnen leveren. De volgende aanbevelingen zijn gedaan aan het Support Team voor schooljaar 2015-2016: het implementeren van workshops, gestructureerde huiswerkbegeleidingsuren opzetten, zichzelf meer zichtbaar maken door klassen te bezoeken en mee te gaan met excursies en observeren van leerlingen en docenten tijdens de lessen en stage.

Toon meer
OrganisatieSaxion
OpleidingToegepaste Psychologie
Datum2015-08-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk