De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Een onderzoek het beleefbaar maken van De Moderne Devotie onder cultuurtoeristen.

De Moderne Devotie

Een onderzoek het beleefbaar maken van De Moderne Devotie onder cultuurtoeristen.

De Moderne Devotie

Samenvatting

De Moderne Devotie; een begrip dat menigeen waarschijnlijk niet kent. Een religieuze vernieuwingsbeweging van internationaal belang met wortels in de IJssselregio. De Moderne Devotie is ontstaan is in de 14e eeuw onder leiding van Geert Grote (1340–1384) en vond haar oorsprong in Deventer. Deze beweging kenmerkte zich door innerlijke vroomheid waarvan de aanhangers zich destijds verzetten tegen de katholieke kerk. Deze beweging heeft her en der in de IJsselregio zijn sporen nagelaten in de vorm van (im)materieel erfgoed.  Hierbij zouden bezoekers van de IJsselregio kennis moeten kunnen maken met De Moderne Devotie.
In 2016 hebben de Provinciale Staten van Overijssel een motie aanvaard om De Moderne Devotie als immaterieel cultureel erfgoed erkend te krijgen. Ook in gemeenten als Deventer, Zwolle en Kampen zijn moties van gelijke strekking aangenomen. Politiek Overijssel maakt zich hard voor dit religieuze erfgoed.
Dit is een onderzoek naar het beleefbaar maken van De Moderne Devotie in de IJsselregio. Hierbij staat de volgende advies vraag centraal:
 
Hoe kan de IJsselacademie ervoor zorgen dat De Moderne Devotie meer bekendheid krijgt en beleefbaar wordt voor cultuurtoeristen in de IJsselregio?
Het doel van het onderzoek is om inzicht te krijgen in de wensen en behoeften van cultuurtoeristen op het gebied van beleving. Het doel van het advies is om inzichtelijk te maken welke doelgroepen aangesproken kunnen worden om meer bekendheid te genereren voor Moderne Devotie..
Uit het theoretisch kader blijkt dat er verschillende mogelijkheden zijn om erfgoed beleefbaar te maken voor cultuurtoeristen. Het beleefbaar maken van erfgoed kan gezien worden als het interesseren van cultuurtoeristen tijdens hun bezoek. Dit onderzoek hanteert het belevingsmodel van Pine & Gilmore welke ingaat op de vier belevingsdomeinen: entertainment, educatie, esthetiek en escapisme. Deze vier domeinen zijn meetbaar gemaakt aan de hand van het volgende:
1)    Door iets nieuws te leren (Educatie)
2)    Door vermaakt te worden (Entertainment)
3)    Door het genieten van de schoonheid (Esthetiek)
4)    Door jezelf op een andere plek te begeven (Escapisme)
Door het inspelen van bepaalde belevingsdomeinen bij het (im)materiele erfgoed van De Moderne Devotie kan dit erfgoed beleefbaar gemaakt worden.
Het onderzoek is uitgevoerd door middel van kwantitatief onderzoek. Het onderzoeksdesign is een gestructureerde survey welke via internet is afgenomen. Doordat de populatie te groot was voor dit onderzoek is er gewerkt met een steekproef. In deze steekproef zijn historische verenigingen benaderd om deel te nemen aan dit onderzoek.
De verzamelde resultaten van de vragenlijst zijn geanalyseerd door middel van uni- en bivariate analyses. De analyses zijn gemaakt in Qualtrics, welke door Saxion beschikbaar wordt gesteld, en in SPSS.
 Uit de resultaten van het onderzoek blijkt dat 62.5% van alle respondenten niet bekend zijn met De Moderne Devotie. Hiervan zijn de grootste leefstijlgroepen: creatief en inspirerend rood (cultuurzoeker), uitbundig geel (cultuurganger) en gezellig lime (cultuurkijker). Deze leefstijlgroepen zijn daadwerkelijk bereid tot het bezoeken van erfgoed van De Moderne Devotie maar zijn e

Toon meer
OrganisatieSaxion
OpleidingHoger Toeristisch en Recreatief Onderwijs
Datum2018-08-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk