De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Sport als Middel

Een kwalitatief onderzoek naar de toepasbaarheid van ‘sport als middel’ voor reclasseringswerkers binnen Reclassering Nederland, regio oost.

Sport als Middel

Een kwalitatief onderzoek naar de toepasbaarheid van ‘sport als middel’ voor reclasseringswerkers binnen Reclassering Nederland, regio oost.

Samenvatting

Reclassering Nederland is een van de drie Reclasseringsorganisaties (3RO) in Nederland. Zij hebben landelijk vijf regio’s die ieder weer enkele units hebben. Binnen de reclassering is er een diagnose en advies unit en toezicht en begeleiding unit. In de diagnose en advies fase wordt alles voor de rechtszitting afgehandeld. Mensen die verdacht worden van een delict zijn in deze fase de ‘doelgroep’. In de fase van toezichten begeleiding wordt gesproken van ondertoezichtgestelden, omdat in deze fase mensen al veroordeeld zijn voor een delict. De missie van Reclassering Nederland is het bijdragenaan een veilige samenleving door herhaling van crimineel gedrag (recidive) terug ted ringen. Reclassering Nederland is zichzelf constant aan het ontwikkelen door nieuwe methodieken toe te passen om het hoofddoel te kunnen bereiken. Wat heeft sport als meerwaarde in het leven van een persoon? Draagt het alleen bij aan de fysieke gesteldheid van iemand, of kan het ook andere gebieden beïnvloeden? Uit verschillende internationale onderzoeken (Carmichael, 2008; Gould & Carson, 2007; Cameron & MacDougall, 2000) is gebleken dat sportdeelname bijdraagt aan het geestelijke, emotionele en sociale welzijn van een mens. Deze kennis is inmiddels in de praktijk gebracht door verschillende hulpverlening instanties. Remco Weijburg, regiosecretaris van Reclassering Nederland communiceerde in november 2015 eenconcept naar collega’s genaamd Sport als Middel. Hij deed dit naar aanleiding van het tekenen van een convenant met soortgelijke instellingen (zoals de Penitiaire Inrichting)en verschillende sportverenigingen. De betrokken organisaties die het convenant hebben getekend werken met een soortgelijke doelgroep, namelijk: mensen die contact met justitie hebben (gehad). De sportprojecten die zijn uitgevoerd door de betrokken organisaties hebben succesvol uitgepakt voor de re-integratie van de deelnemers. Dit was de aanleiding voor Remco Weijburg om ‘sport als middel’ onder de aandacht tebrengen bij Reclassering Nederland. Er werd enthousiast gereageerd maar sinds de presentatie in november 2015 zijn er nog geen vervolgstappen In overleg met Remco Weijburg is er gekozen om een inventariserend onderzoek te houden in regio Oost Nederland. Omdat de medewerkers een belangrijke rol spelen in het eventueel uitvoeren van SaM is de hoofdvraag dan ook gericht op de visie van de medewerkers. Namelijk: In hoeverre kan sport als middel met als doel gedragsverandering geïntegreerd worden in het werk van toezichthouders en adviseurs van Reclassering Nederland, regio Oost?Waarbij is gekozen voor het instrument interviews. Respondenten hebben tijdens de interviews hun enthousiasme geuit over het concept van ‘sport als middel’. De meeste respondenten waren positief over het concept omdat zij de effecten van sport konden linken aan de doelgroep van Reclassering Nederland. Er zijn tijdens de interviews wel een aantal nadelen en kanttekeningen gegeven over de werkbaarheid van ‘sport als middel’. Een van de meest genoemde nadelen was ‘privacy en veiligheid’. Respondenten vragen zich af in hoeverre de privacy en veiligheid vanzowel de cliënt als van de reclasseringswerker gewaarborgd kan worden. Alle respondenten geven aan dat zij genoeg mogelijkheden zien in het toepassen van sport in de huidige begeleiding, mits er een gedegen plan van aanpak wordt opgesteld. Naar aanleiding van dit onderzoek zijn aanbevelingen geschreven. Een van deze aanbevelingen is het aanbieden van sport als middel in een vrijwillig kader en het niet op te leggen als bijzondere voorwaarde.

Toon meer
OrganisatieSaxion
OpleidingMaatschappelijk Werk en Dienstverlening
Datum2016-06-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk