De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Dabbagh (U1E-GTP78)

Dabbagh (U1E-GTP78)

Samenvatting

Samenvatting: het inburgeringsysteem in Nederland
In het kader van mijn afstudeeronderzoek voor de opleiding Hoger Juridische Opleiding te Saxion Hogeschool Enschede doe ik een onderzoek naar het inburgeringsysteem in Nederland. Met deze scriptie zal ik de studie Hoger Juridische opleiding afronden.
In Nederland is iedereen van mening dat ieder individu deel moet nemen aan de samenleving. Dat geldt voor zowel de autochtone bevolking als voor de allochtone bevolking. Om dit te realiseren is de Wet Inburgering per 2007 ingevoerd, voorheen waren er ook andere wetten die tot inburgering van immigranten moest leiden. Om het doel van de Wet Inburgering te realiseren is voor de immigrant een plicht opgesteld. Bepaalde groepen zijn volgens de wet inburgeringsplichtig. Het doel van de Wet Inburgering is dat iedereen die naar Nederland komt en die langdurig in Nederland wil verblijven de Nederlandse taal leert spreken en kennis opdoet van de Nederlandse samenleving.
Uit dit onderzoek zal blijken hoe de praktische kant van deze wet in elkaar zit. Tevens zal het systeem weergeven worden aan de hand van de te behandelen onderzoekvragen.
Het inburgeringsysteem is een systeem dat nog steeds niet optimaal werkt. Er is een verschil tussen de wet en de praktijk en hierdoor ontstaan knelpunten. Inburgering leidt niet of nimmer tot participatie en hierdoor wordt het doel van de Wet Inburgering niet bereikt. Het inburgeringsysteem heeft nog steeds losse schakels. De betrokken actoren werken niet voldoende samen. Het feitelijke doel van de Wet Inburgering is niet meer helder en hierdoor functioneert dit systeem niet optimaal. Tevens zal door de komst van het nieuwe beleid dat bepaalt dat vanaf 2014 inburgering niet meer door de overheid gefinancierd wordt. Wat de gevolgen precies zullen zijn zal pas vanaf 2014 zichtbaar worden. Echter, het blijkt uit dit onderzoek dat door de kosten bij de inburgeraars te leggen, minder mensen gaan inburgeren waardoor het doel van de Wet Inburgering niet meer nagestreefd kan worden.
Om dit systeem beter te laten functioneren, moeten de betrokken actoren beter samenwerken. Er moet meer overleg plaatsvinden tussen de betrokken actoren zodat het doel van de Wet Inburgering duidelijk en helder wordt. De inburgeringsplicht is goed, alleen de overheid moet de kosten hiervoor financieren. Inburgering is momenteel niet effectief genoeg en dat kan veranderen door een kwaliteitscommissie in te stellen die toezicht houdt op de inhoud en kwaliteit van de cursussen. Door inburgering op maat aan te bieden zullen inburgeraars meer gemotiveerd zijn deel te nemen en door een betere kwaliteit kan men beter in de maatschappij participeren.

Toon meer
OrganisatieSaxion
AfdelingAcademie Bestuur & Recht
PartnersKenniscentrum leefomgeving, lectoraat governance
Jaar2011
TypeBachelorscriptie
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk