De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Omgang met verlies

Omgang met verlies

Samenvatting

Rouwen is geen ongewoon proces, iedereen maakt een bepaalde vorm van verlies mee. De reacties 
op het verlies worden rouw genoemd. Uit onderzoek is gebleken dat rouw vele uitingen heeft en het 
proces voor iedereen uniek is. Angst en depressie komt veel voor bij nabestaanden, daarnaast 
kunnen er zelfs somatische klachten optreden. Uit onderzoek is echter ook gebleken dat veel 
hulpverleners onvoldoende getraind zijn in het bieden van begeleiding bij rouw. Dit onderzoek heeft 
als doel gehad dat er een effectieve interventie zou komen waarin hulpverleners van Sensire 
effectiever kunnen handelen bij rouwende cliënten. De hoofdvraag is als volgt geweest: 
Kan de kennis, vaardigheid en houding op het gebied van rouwverwerking van medewerkers en 
vrijwilligers van Sensire worden verhoogd met behulp van een te ontwerpen training, waarin de 
actuele wetenschappelijke inzichten worden meegenomen?
Met de volgende deelvragen:
? Wat houdt rouwverwerking in en welke fasen kent de rouwverwerking? 
? Tot welk punt is rouwen normaal en wanneer vormt het een probleem?
? Welke vaardigheden, kennis en interventies hebben medewerkers of vrijwilligers nodig om de 
effectiviteit in het begeleiden van het rouwproces te vergroten? 
? In hoeverre kan een training de interventiemogelijkheden van een medewerker van Sensire 
vergroten? 
 
Resultaten
Er is een training ontwikkeld die op drie verschillende gebieden effecten moest hebben, namelijk 
kennis, vaardigheid en houding. De deelnemers hebben voor en na de training een vragenlijst 
ingevuld. Uit het onderzoek is gebleken dat op alle drie de gebieden significante verschillen zijn 
gevonden bij 26 respondenten. Met 95% zekerheid is geconstateerd dat na de training de 
deelnemers meer kennis, meer vaardigheden en een andere houding hadden ten opzichte van rouw 
en verlies. 
 
Discussie en aanbevelingen
? Sensire moet de training blijven geven om twee redenen:
 1. De resultaten hebben 
aangetoond dat de training voor 95% zeker meer effectief handelen bij de deelnemers 
oplevert. 
2. Om de betrouwbaarheid en validiteit van het onderzoek te verhogen dienen er 
meer respondenten te worden ondervonden aan de interventie.
? Het onderzoek heeft zich gericht op volwassenen, waardoor een onderzoek naar rouw bij 
kinderen nog vereist is. Hierbij kan een interventie worden ontwikkeld die voor hen geschikt 
is, bijvoorbeeld in de vorm van een digitale omgeving met opdrachten.

Toon meer
OrganisatieSaxion
OpleidingToegepaste Psychologie
Datum2018-06-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk