De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Klimaatactieve Stadsbeek Enschede

Integrale maatregelen tegen wateroverlast en hittestress

Klimaatactieve Stadsbeek Enschede

Integrale maatregelen tegen wateroverlast en hittestress

Samenvatting

Dit is een afstudeeronderzoek naar de stedelijke klimaatopgave. Voor de casus Stadsbeek in Enschede is onderzocht hoe dit gebied klimaatactief kan worden. Dit betekent dat het gebied een bijdrage dient te leveren aan klimaatadaptatie en -mitigatie. Er zijn integrale maatregelen ontwikkeld voor het tegengaan van klimaatverandering en het verminderen van de klimaatproblemen wateroverlast en hittestress. De maatregelen fungeren als aanvulling op het bestaande project Stadsbeek dat door de aanleg van een beek, drainage, waterberging en afkoppeling de wateroverlast in deze casus zal oplossen.
Uit dit onderzoek bleek dat maatregelen voor de ruimtelijke inrichting gericht moeten zijn op de samenhang tussen het binnen- en buitenklimaat en de gewenste effecten op wijk-, buurt-, straat- en gebouwniveau. Door zo min mogelijk verharding en veel groen toe te passen transformeren hotspots in verkoelende plekken en kunnen piekbuien sneller worden afgevoerd. Met adaptatie van de openbare ruimte in de casus kan een groter effect worden bereikt dan met mitigatie in de openbare ruimte. Dit komt omdat er door project Stadsbeek een geringe mitigatie zal plaatsvinden. De grootste mitigatiekansen liggen niet in de openbare ruimte maar bij de bewoners. Met burgerparticipatie en sociale maatregelen zal de bijdrage aan het klimaatactief maken van dus casus veel groter zijn.
Tot slot is gebleken dat de resultaten van de casus zowel inhoudelijk als procesmatig gebruikt kunnen worden voor het klimaatactief maken van andere stedelijke gebieden in Nederland. De klimaatopgave in duurzame gebiedsontwikkeling blijft echter wel maatwerk.

Toon meer
OrganisatieSaxion
OpleidingMilieukunde
Datum2015-06-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk