De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Van vondst tot verhaal

Adviesrapport voor de dienstverlening van Huis van Hilde

Van vondst tot verhaal

Adviesrapport voor de dienstverlening van Huis van Hilde

Samenvatting

Door de opdrachtgever (Huis van Hilde) is gevraagd om uit te zoeken hoe Huis van Hilde het publiek meer kan bieden dan alleen het tonen van een archeologische vondst met daarbij een beschrijving. Waarbij inzicht gegeven wordt in de context van het gevonden object en het verhaal dat hierbij hoort. De ‘belevingswaarde’ van het getoonde object moet dan vergroot worden. Daarnaast komt de reconstructie van de omstandigheden waarin een archeologisch object op een locatie is gevonden ook steeds meer in de belangstelling te staan. Daarnaast is gevraagd om te onderzoeken of, en zo ja, hoe forensische archeologisch onderzoek, met aspecten van Crime Scene Investigation (CSI) het best aan het publiek kan worden uitgelegd en eventueel toegepast.
Het doel van het onderzoek is om Huis van Hilde een advies te geven voor de dienstverlening waarin de bovenstaande kenmerken zijn verwerkt. 
Aan de ene kant wil Huis van Hilde dus het publiek laten zien dat Huis van Hilde een depot is en wat voor methoden en technieken archeologen gebruiken om uiteindelijk een verhaal te vertellen over een archeologische vondst. Aan de andere kant wil de opdrachtgever de aspecten forensisch en CSI hierin zien, omdat dit spannend klinkt en mensen aanspreekt.
In beide vakgebieden zijn forensisch archeologen en reguliere archeologen op zoek naar de context en het verhaal van gevonden objecten. In het geval van forensisch onderzoek, zijn de onderzoekers van het CSI-team, in Nederland het Expertise Team Visualisatie en Reconstructie, op de plaats delict op zoek naar de context van de objecten. De methoden en technieken binnen reguliere en forensische archeologie zijn hetzelfde, de vraagstelling is echter verschillend. Forensische archeologie is een forensisch (gerechtelijk) onderzoek waar archeologen hun kennis, methoden en technieken uit de veldarcheologie in toepassen. Daarnaast is reguliere archeologie de leer van het oude waarbij een beeld wordt geschetst van vroegere populaties, de acties die zij uitvoerden en de materialen die zij gebruikten.
Het archeologisch werkproces is in Nederland geregeld door middel van wet- en regelgeving. Archeologisch onderzoek is multidisciplinair: er wordt gebruik gemaakt van veel specialismen en vakgebieden. Dit geldt ook voor forensisch onderzoek.
Omdat er zoveel specialistische onderzoeken binnen archeologie zijn, is er een archeologisch object uit de collectie van Huis van Hilde gekozen: het mensfiguur Brecht. Door de opgraving naar de begraafplaats en massagraven waarin Brecht lag, archiefonderzoek, fysisch antropologisch onderzoek en eerder archeologisch onderzoek is erachter gekomen dat zij waarschijnlijk is gestorven tijdens het Beleg van Alkmaar. Daarnaast is door fysisch antropologisch onderzoek ontdekt dat ze 168,69 ± 4,24 cm lang was, 26-35 jaar oud was en cariës, concha bullosa, artritits en Degenerative Disc Disease (DDD) had. Door DNA- en fysische antropologisch onderzoek is erachter gekomen dat ze een vrouw was en door istotopenonderzoek dat ze uit een kustregio kwam.    
Het advies is toegespitst op verschillende locaties in Huis van Hilde, omdat de resultaten van het onderzoek teveel is voor één ruimte. Dit betreft de tijdelijke tentoonstelling, auditorium, vaste tentoonstelling, vondst van de maand, ArcheoHotspot en het mensfiguur Brecht. Daarnaast is het beter om forensische archeologie en CSI niet als vaste onderwerpen in het museum te hebben, omdat het vrij weinig met archeologie te maken heeft. De opdrachtgever wil laten zien dat Huis van Hilde een archeologisch depot is en daar hebben rechtszalen en advocaten vrij weinig mee te maken. De resultaten van het onderzoek kunnen in verschillende vormen in Huis van Hilde naar voren komen: door middel van film, animatie, audiotour, tekst, brochures, boeken, lezingen, afbeeldingen, foto&

Toon meer
OrganisatieSaxion
OpleidingArcheologie
Datum2020-08-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk