De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Triathlon Experience

Haalbaarheidsonderzoek naar het opstellen van een product-markt-partner combinatie

Triathlon Experience

Haalbaarheidsonderzoek naar het opstellen van een product-markt-partner combinatie

Samenvatting

Dit rapport is geschreven in opdracht van Stichting Triathlon Holten (STH). STH is de stichting die het jaarlijks terugkerende evenement Triathlon Holten organiseert. Omdat STH een stichting is, wordt er altijd gezocht naar slimme oplossingen om aan financiële middelen te komen. In dit rapport zal advies gegeven worden over het opstellen van een product-markt-partner combinatie (PMPC). Het managementprobleem waar STH mee worstelt is: STH wil door middel van het opstellen van een PMPC meer toeristen naar de regio trekken buiten het evenement om, maar weet niet hoe het product en de samenwerking vormgegeven kan worden. Gehoopt wordt dat door het opstellen en uitvoeren van een PMPC meer toeristen naar Holten komen, waardoor het gemakkelijker is sponsoren voor het evenement te vinden. Door het aantrekken van meer sponsoren komt er meer geld vrij voor het ontwikkelen van producten die toeristen aan kunnen trekken. Dit maakt de cirkel rond.
Om antwoord te kunnen geven op de opgestelde hoofd- en deelvragen zijn de kernbegrippen van dit onderzoek uitgewerkt in het theoretisch kader. Van elk kernbegrip zijn de definities in de literatuur onderzocht, is een definitie voor dit onderzoek opgesteld en is beschreven waarom dit kernbegrip belangrijk is. De kernbegrippen hebben de basis gevormd voor het gehele onderzoek. Door middel van kwantitatief onderzoek is inzicht verkregen in de wensen en behoeften van STH met betrekking tot een PMPC. Daarnaast is inzicht verkregen in wie de doelgroep van STH is. Door middel van kwalitatief onderzoek is onderzocht wat de mogelijkheden zijn tot samenwerking tussen STH en partners. In de methodologische verantwoording is beschreven hoe het veldonderzoek is aangepakt.
 
In het onderzoekgedeelte wordt antwoord gegeven op de vijf deelvragen. Het grootste gedeelte van de doelgroep van STH bevindt zich in de belevingswereld genaamd ‘gezellig lime’ van het Brand Strategy Research model. Kernwaarden voor deze belevingswereld zijn gewoon en gezellig. Recreatie draait om het ontsnappen aan de dagelijkse beslommeringen en een combinatie van sportiviteit en ontspanning.
            Het belangrijkste toeristische product van Holten is de Holterberg. Ook de Canadese begraafplaats en Natuurdiorama de Holterberg zijn belangrijk. Er zijn verschillende sportieve producten.
            Er is onderzocht wat geleerd kan worden van andere evenementen. Hiervoor zijn gesprekken gevoerd met de organisatoren van de Military Boekelo, de Amstel Gold Race en de Wilgenweard. Al deze organisaties stellen arrangementen samen om toeristen aan te trekken en slagen hier ook in. Vooral het product dat de Amstel Gold Race aanbiedt is interessant doordat het zich van andere evenementen onderscheidt en zeer succesvol is.
            Holten lijkt onder de doelgroep van STH niet erg bekend als toeristische bestemming. Toch sluiten de wensen van de doelgroep aan bij het toeristisch aanbod van Holten. De producten welke uit de enquêtes als meest populair naar voren zijn gekomen, worden nog weinig geboekt. Hiervan kan gebruik gemaakt worden voor het opstellen van de PMPC.
            Aan de hand van de wensen en behoeften van de doelgroep van STH zijn de partners geselecteerd waarmee het beste samengewerkt kan worden om de PMPC op te stellen. De top drie is bungalowpark Landal Twenhaarsveld voor accommodatie, ex profwielrenner Theo de Rooij voor een fietsclinic en evenementenbureau 01-events voor het organiseren van begeleide fietstochten of wandelingen over de Holterberg. Met deze drie organisaties zijn interviews gehouden.
 
In de conclusie worden de twee hoofdvragen beantwoord. Als gekeken wordt naar de wensen en

Toon meer
OrganisatieSaxion
OpleidingHoger Toeristisch en Recreatief Onderwijs
Datum2014-11-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk