De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

De tankgracht en luchtafweerstelling nabij Vlaardingen-Westwijk, Krabbepark

De tankgracht en luchtafweerstelling nabij Vlaardingen-Westwijk, Krabbepark

Samenvatting

Samenvatting
 Dit onderzoek is geschreven als afronding van de hbo-opleiding Archeologie aan hogeschool Saxion te Deventer. Het onderzoek gaat over de tankgracht en luchtafweerstelling nabij Vlaardingen-Westwijk, Krabbepark en is geschreven in opdracht van de gemeente Vlaardingen. De scriptie heeft als doel informatie te verschaffen over de tankgracht en de luchtafweerstelling aan het algeheel publiek. Vanwege de aanleg van de Blankenburgverbinding wordt het Krabbepark heringericht. De herinrichting is tevens één van de voornaamste redenen om de tankgracht en de betonnen luchtafweersokkel te visualiseren voor het publiek. Dit onderzoek sluit aan bij de visie van het Rijk om erfgoed uit de Tweede Wereldoorlog toegankelijk te maken voor iedereen, afgeleid uit onder andere de visie van de archeologische sector op publieksbereik. De archeologische sector die door het voeren van actuele discussies en het toepassen thema’s in beleidsvorming, publieksbereik op de agenda hebben gezet vanuit het vraagstuk: ‘Voor wie doen we het immers allemaal?’ Vanuit de actuele discussie zijn enkele wetten en regelgeving voortgekomen die zijn opgenomen in het Verdrag van Faro met betrekking tot publieksbereik. Verder sluit dit onderzoek aan bij het beleid van de gemeente Vlaardingen. De gemeente stelt dat hun collectie alles omvat waaruit herinneringen te halen zijn over de geschiedenis van Vlaardingen, welke de identiteit van de bevolking versterken. Ieders Identiteit verschilt en wordt gekenmerkt door onder andere: opvoeding, religieuze waarden, de normen en waarden waarmee we ons willen verbinden, gezamenlijke cultuur en geschiedenis. Een voorbeeld voor de erfgoed collectie zijn bijvoorbeeld bouwwerken en archeologische resten in de grond. Door deze collectie te documenteren en in te zetten op het vergroten van de toegankelijkheid, word verwacht dat draagkracht wordt gecreëerd door het publiek voor het behoud van bepaalde collectiestukken, zoals de luchtafweersokkel en de tankgracht. Eveneens zorgt een toename in toegankelijkheid van erfgoed voor betere handvatten bij de educatie over identiteit en de basis hiervan als: geschiedenis, cultuur, religie en/of wetenschap.
In dit onderzoek wordt door het gebruik van archeologisch en historisch bronmateriaal gekeken naar belangrijkheid van het gebied Vlaardingen-Westwijk voor de Duitse bezetter, die ten tijde van de bezetting een tankgracht en luchtafweerstelling hebben aangelegd in dit gebied. Hiervan zijn tot op de dag van vandaag nog sporen en een structuur in het landschap te vinden.
Verder wordt gekeken naar de stelling als verdedigingslinie in een groter geheel. Al deze informatie wordt gekoppeld aan persoonlijke verhalen van (oud-)Vlaardingers die de bezetting, de tankgracht en de luchtafweerstelling hebben meegemaakt. Met als doel de informatie persoonlijk en levendig te maken. Door verschillende onderzoeksmethodes als archiefonderzoek, interviews, historisch onderzoek en literatuur onderzoek te combineren, is een onderzoek tot stand gekomen naar de tankgracht en luchtafweerstelling wat uniek is voor Vlaardingen.
 Wat heeft het onderzoek op archeologisch vlak opgeleverd?
De informatie die is gehaald uit bronnen over de luchtafweerstelling en de tankgracht, zijn een aantal conclusies te trekken. Binnen de gemeente Vlaardingen is nog niet eerder diepgaand onderzoek gedaan naar de tankgracht en de luchtafweerstelling met het gebruik van meerdere onderzoeksmethodes. Het onderzoek bestond uit een combinatie van archief- en literatuuronderzoek, historisch onderzoek en het gebruik van archeologische bronnen. De combinatie van deze methodes komt echter wel vaker voor bij Conflict Archeologie. Daarnaast blijkt dat op het moment van schrijven van dit onderzoek de betonnen luchtafweersokkel waarschijnlijk uniek is in de regio en/of in Nederland. De informatie uit dit onderzoek zorgt voor een bredere toegankelijkheid

Toon meer
OrganisatieSaxion
OpleidingArcheologie
Datum2022-11-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk