De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

'Ondernemend matchen'

Een advies voor een matchingsinstrument om persoonskenmerken van ondernemerschap te matchen aan ondernemingsvormen.

'Ondernemend matchen'

Een advies voor een matchingsinstrument om persoonskenmerken van ondernemerschap te matchen aan ondernemingsvormen.

Samenvatting

Het aantal ondernemingen is in de afgelopen jaren steeds gestegen. Dit komt met name doordat het aantal zzp’ers blijft stijgen. Ook was er in 2016 een recordaantal starters (KvK, 2017). Echter blijft het aantal ‘stoppers’ hoog volgens de KvK. Dit komt met name door de categorie zzp’ers.  Het blijkt dat binnen vijf jaar na de start bijna 40% van het aantal ondernemingen niet meer bestaat. De School voor Ondernemers (DSVO) ziet hier een kans om op in te spelen. Door middel van een matchingstool willen zij hun bijdrage leveren aan het verlagen van het uitvalpercentage.
Het onderzoek ‘Ondernemend matchen’ is een onderzoek naar de persoonskenmerken van ondernemerschap en hoe deze ingezet kunnen worden om iemand met de verschillende vormen van ondernemerschap te matchen. Het onderzoek is uitgevoerd omdat er nog geen bestaande tool is die op dit probleem inspeelt. De volgende onderzoeksvraag is opgesteld voor het onderzoek:‘Hoe kunnen persoonskenmerken van ondernemerschap gematcht worden met de     verschillende vormen van ondernemerschap?’
Het onderzoek kent drie onderzoeksmethoden: een literatuurstudie, expertinterviews en een focusgroep. Uit de literatuurstudie blijkt dat er meerdere onderzoeken zijn gedaan naar de persoonskenmerken van ondernemerschap. De onderscheiding die is gekozen voor deze scriptie is ontwikkeld door Driessen (2007) met de eigen toevoeging van het kenmerk flexibiliteit. De persoonskenmerken van ondernemerschap zijn: prestatiegerichtheid, zelfstandigheid, dominantie, sociale oriëntatie, effectiviteit of zelfvertrouwen, doorzettingsvermogen, risicobereidheid en flexibiliteit. Op basis van de literatuurstudie wordt aangeraden de E-Scan Ondernemerstest in te zetten om de persoonskenmerken betrouwbaar te meten. Via een matchingsinstrument kunnen de persoonskenmerken van ondernemerschap gekoppeld worden aan een ondernemingsvorm die het beste aansluit.
Er hebben drie expertinterviews met ondernemerscoaches plaats gevonden. Tijdens de gesprekken werd er weerstand bij de experts op dit idee ervaren door de onderzoekster. De reacties tijdens de focusgroep gaven de doorslag om de hoofdvraag anders te benaderen. Uit het onderzoek blijkt dat er geen indeling in ondernemingsvormen gemaakt kan worden op basis van persoonskenmerken van ondernemerschap. Echter blijken er wel ‘soorten’ ondernemers te zijn die op basis van de persoonskenmerken onderscheiden kunnen worden. Deze soorten ondernemers zijn: de ‘alleskunner’, iemand met ‘deuken’ (lage scores op de persoonskenmerken) en iemand waarbij het wordt afgeraden ondernemer te worden. 
Aan de hand van de resultaten en conclusies worden er een aantal aanbevelingen gedaan. De eerste betreft het laten varen van het idee om een matchingtool te ontwikkelen om persoonskenmerken van ondernemerschap te matchen aan ondernemingsvormen. Een matchingsinstrument alleen is een te ‘simpele’ aanpak voor dit ingewikkelde onderwerp ondernemingsvormen.
Het tweede advies is dat de E-Scan ingezet kan worden om ondernemers in ‘soorten’ te onderscheiden. Per ‘soort’ ondernemer wordt een verschillend coachingstraject aangeraden. Het coachingstraject van een ‘alleskunner’ zou zich moeten richten op de loopbaanwaarden en drijfveren van de persoon. Het coachingstraject van een persoon met ‘deuken’ in zijn profiel, zou zich moeten focussen op de motivatie van de ondernemer en de ontwikkelbereidheid van de persoon. Wanneer deze beide laag zijn wordt een coachtraject richting loondienst aangeraden. Indien de ontwikkelbereidheid en motivatie hoog zijn, is het van belang om te kijken of iemand samen of alleen wil gaan werken. Wanneer iemand alleen wil gaan ondernemen is een ontwikkeltrajec

Toon meer
OrganisatieSaxion
OpleidingHuman Resource Management
Datum2017-06-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk