De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Onderzoeks- en adviesopdracht

Risico-analyse voor het re-integratietraject bij de Teugels in Handen

Onderzoeks- en adviesopdracht

Risico-analyse voor het re-integratietraject bij de Teugels in Handen

Samenvatting

De interne doelstelling van deze onderzoeks- en adviesopdracht is een advies uitbrengen over bruikbare beheersingsmaatregelen die het re-integratietraject bij de Teugels in Handen meer beheersbaar maakt. Door het traject meer beheersbaar te maken wil de Teugels in Handen er voor zorgen dat het uiteindelijke doel kan worden behaald, namelijk het helpen en begeleiden naar terugkeer op de arbeidsmarkt.
 
De Teugels in Handen wil mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt helpen en begeleiden naar terugkeer op de arbeidsmarkt. De organisatie wil hierbij zo min mogelijk risico lopen. Risico’s kunnen namelijk een negatief effect hebben op het traject. Hierdoor is het van belang om een risicoanalyse uit te voeren. Door de risico’s te identificeren en analyseren kunnen daarbij bijbehorende beheersingsmaatregelen worden benoemd. Door de risicoanalyse voor de start van het project uit te voeren komt de organisatie niet voor onverwachte kosten en/of vertragingen in het re-integratietraject te staan.
 
Deze aanleiding heeft geleid tot de volgende centrale onderzoekvraag:
 
“Welke risicobeheersingsmaatregelen zijn voor De Teugels in Handen bruikbaar voor de beheersing van de belangrijkste risico’s binnen het traject van een deelnemer?”
 
Om deze centrale onderzoeksvraag beter te kunnen beantwoorden, zijn de volgende deelvragen ontstaan:
 


Wat zijn mogelijke risico’s binnen het re-integratietraject bij De Teugels in Handen?


Wat zijn de belangrijkste risico’s binnen het re-integratietraject bij De Teugels in Handen?


Welke beheersingsmaatregelen kunnen worden geïmplementeerd binnen het re-integratietraject De Teugels in Handen?


De resultaten van dit onderzoek zijn verkregen door middel van literatuuronderzoek en interviews. De interviews zijn gehouden met andere organisaties die zich bezighouden met re-integratie. Om de risicoanalyse overzichtelijk te houden worden de resultaten onderverdeeld in 5 fases van het re-integratietraject.
 
Uit de resultaten van dit onderzoek blijkt dat maar liefst 32% van de gevonden risico’s bij de intake plaatsvinden. Dit is dus een erg belangrijke fase. Daarnaast valt het op dat er 2 beheersmaatregelen veel voorkomen, namelijk “Zorgen dat de begeleider/personeel bij de intake iemand is met de nodige papieren, mensenkennis, ervaring en kennis van arbeidsbeperkingen” en “Zorgen voor een plan van aanpak waarbij er rekening wordt gehouden met dergelijke risico’s. Zo kan er meteen worden gereageerd als het risico zich voordoet”. Deze beheersmaatregelen komen bij respectievelijk 79% en 50% van de gevonden risico’s voor.
Ons advies aan de organisatie is dan ook om veel tijd en aandacht te besteden aan de intake. In deze fase komen relatief veel risico’s voor en daarnaast kunnen in deze fase al veel risico’s gesignaleerd worden die eventueel in een latere fase een negatief effect kunnen hebben. Verder is het hebben van goede en getrainde begeleiders essentieel en is het hebben van een plan van aanpak indien een ri

Toon meer
Trefwoorden
OrganisatieSaxion
OpleidingBedrijfseconomie
Datum2016-02-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk