De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Transfer van Competenties

Transfer van Competenties

Samenvatting

Sallcon Werktalent (Sallcon) omschrijft zichzelf als: “We zijn werkmakelaar voor iedereen die dat nodig heeft. We bemiddelen mensen met een arbeidsachterstand succesvol naar werk en ons veelzijdig productie- en dienstverleningsbedrijf is erkend als WerkLeerBedrijf.”
Binnen de afdeling Training en Opleiding (T&O) van Sallcon is men bezig met een professionaliseringsslag. Als deel van deze professionaliseringslag kijkt men ook naar de competentieontwikkeling van haar medewerkers. Uit de verkennende gesprekken werd duidelijk dat het vaststellen van competenties en het trainen ervan als voldoende wordt ervaren. Juist de laatste stap van het proces, is volgens de teammanager T&O niet voldoende uitgewerkt. Men wil enerzijds graag weten hoe men de opgedane kennis/competenties in trainingen kan “laten meenemen” naar de werkplek en anderzijds hoe men de competenties vervolgens verder kan behouden en ontwikkelen. Dit heeft geleid tot de volgende onderzoeksvraag:
Welke transferbevorderende variabelen kan Sallcon gebruiken, ter verbetering van de transfer van de (in trainingen) ontwikkelde competenties?
Om deze vraag te beantwoorden hebben we een kwalitatief onderzoek uitgevoerd, met daarbij een kwantitatieve survey. We hebben het onderzoek breed aangepakt, door diverse methoden te gebruiken. Om antwoord op de onderzoeksvraag te vinden, hebben we de volgende deelvragen gesteld.
1. Welke transferbevorderende variabelen gebruikt Sallcon?
2. Welke (effectieve) transferbevorderende variabelen gebruiken andere SW bedrijven?
3. Wanneer is een nieuwe transferbevorderende variabele bruikbaar voor Sallcon?
4. Wat zijn helpende en belemmerende factoren bij het inzetten van transferbevorderende variabelen?
5. Hoe kunnen transferbevorderende variabelen specifiek voor de mensen met een arbeidsachterstand worden ingezet?
Hiervoor hebben we zowel binnen Sallcon (kaderpersoneel en medewerkers), als buiten Sallcon (andere SW bedrijven en experts) onze input verzameld.
Daarnaast hebben we een literatuuronderzoek uitgevoerd om het kader van competentieontwikkeling in de breedste zin te schetsen, door bij alle stappen en facetten van het proces stil te staan.
In de conclusies worden diverse transferbevorderende variabelen genoemd, die gewenst zijn en variabelen die door andere SW bedrijven en experts als effectief worden gezien. Een opvallende conclusie is dat vier, door alle andere SW bedrijven in de enquêtelijst genoemde variabelen, niet bij Sallcon voorkomen als meest voorkomende variabelen. Bijzonder is dat Werkplek Opleiden door zowel de experts als de andere SW bedrijven wordt genoemd als een belangrijke transferbevorderende variabele.
Voor het invoeren van transferbevorderende variabelen is het van belang rekening te houden met voorwaarden en factoren die transfer kunnen belemmeren. Belangrijk is de voorwaarde dat een nieuwe transferbevorderende variabele kosteneffectief en -efficiënt moet zijn. Ook de, door vele respondenten genoemde, belangrijkste belemmering ‘spagaat productie-ontwikkeling’ moet worden geadresseerd.
Op basis van de conclusies hebben we de volgende aanbevelingen voor Sallcon:
1. De invoering van een negental transferbevorderende variabelen die de transfer van in trainingen geleerde competenties kan verbeteren.
2. Om de transfer van geleerde competenties te verbeteren, waarbij het leren hoofdzakelijk op de werkplek plaatsvindt, adviseren we Sallcon gebruik te maken van WPO. Hierbij wordt de transfer namelijk zo klein mogelijk gehouden.
Voorwaarde om een aanbeveling in te voeren, is dat Sallcon haar organisatorische doelen duidelijk formuleert. Belangrijke factoren hiervoor zijn communicatie en samenwerking.

Toon meer
OrganisatieSaxion
AfdelingAcademie Mens & Arbeid
PartnersSallcon
Jaar2011
TypeBachelorscriptie
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk