De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Regionale samenwerking in de regio Stedendriehoek

Een afstudeeronderzoek naar de verbetermogelijkheden voor regionale samenwerking op het gebied van werklocaties

Regionale samenwerking in de regio Stedendriehoek

Een afstudeeronderzoek naar de verbetermogelijkheden voor regionale samenwerking op het gebied van werklocaties

Samenvatting

Deze scriptie is het eindresultaat van een afstudeeropdracht in opdracht van het Lectoraat Ontwikkeling Werklocaties. Het onderzoek is gericht op de succes- en faalfactoren van regionale samenwerking op het gebied van werklocaties. Dit onderzoek is gericht op de regio Stedendriehoek. De gemeenten die onder deze vlag samenwerken zijn: Apeldoorn, Brummen, Deventer, Epe, Lochem, Voorst en Zutphen. De probleemstelling die centraal staat in dit onderzoek is: “Wat zijn de succes- en faalfactoren van regionale samenwerking in de regio Stedendriehoek bij de ontwikkeling op het gebied van toekomstbestendige werklocaties.” De eerste stap om tot beantwoording van de probleemstelling te komen is onderzoek van het beleid. De kaders die gelden voor het beleid voor de regio en gemeenten liggen vast in het beleid van de Rijksoverheid en het provinciaal beleid. De eisen waaraan het beleid van de gemeenten in de regio moet voldoen zijn vastgelegd in de Wro 2008 en het Bro 2008. Daarnaast zijn eisen vastgelegd in het convenant bedrijventerreinen 2010-2020. Het beleid voor de regio Stedendriehoek is vastgelegd in het Regionaal Programma Bedrijventerreinen (RPB). Dit beleid voldoet aan de eisen en kaders die ervoor gelden. Naar aanleiding van een nieuwe behoefteraming van de provincie Gelderland, moet het RPB worden aangepast. Daarvoor zijn nieuwe gesprekken en onderhandelingen nodig, aangezien de verwachting van de vraag naar het aantal hectares lager ligt dan de raming die gebruikt is voor het huidige RPB. De samenwerking tussen de gemeenten is tot nu toe goed verlopen. De onderlinge verhoudingen zijn goed evenals de sfeer tijdens de overleggen. Een oorzaak hiervan is dat er tot nu toe nog weinig moeilijke besluiten met grote gevolgen zijn genomen. Daar komt nu verandering in. Doordat de plancapaciteit moet worden verminderd, zal een aantal gemeenten financiële gevolgen ondervinden. Nu komen problemen, zoals onvolledige en asymmetrische informatie, aan het licht. Aan het einde van het onderzoek wordt een aantal aanbevelingen gedaan om de regionale samenwerking succesvol te laten zijn. Die kan alleen succesvol zijn als de gemeenten kiezen voor een intensievere samenwerking. Er moet een gezamenlijk grondbeleid worden vastgesteld, de inkomsten van regionale bedrijventerreinen moeten verdeeld worden en de mobiliteit moet verbeterd worden. Al deze aanbevelingen worden gedaan om ervoor te zorgen dat de onderlinge concurrentie tot een minimum beperkt wordt. Deze onderlinge concurrentie is nu het grootste struikelblok voor de samenwerking. Verder wordt aanbevolen om de acquisitie beter te organiseren. De Stedendriehoek als Cleantechregio moet bekender worden. De segmentering van de gemeenten moet duidelijker worden vastgelegd. Nu is niet duidelijk op welke bedrijfssector een gemeente zich richt. Wanneer elke gemeente een duidelijke profilering heeft, die onderscheidend is binnen de regio, komen bedrijven op de juiste plaats met de juiste voorzieningen. Dit maakt de Stedendriehoek aantrekkelijker voor ondernemers. De laatste aanbevelingen hebben te maken met de rol van de andere deelnemers binnen de regionale samenwerking. De Stedendriehoek ligt in twee provincies, namelijk Gelderland en Overijssel. Beide provincies stellen eigen eisen aan het RPB en aan het moment waarop deze af moet zijn. Het zou wenselijk zijn dat er meer afstemming is tussen de provincies. De andere deelnemers die een rol spelen zijn de ondernemers. Er wordt aanbevolen om een regionaal ondernemersoverleg te creëren waar een regionale werkgeversagenda wordt opgesteld. Op deze manier kunnen ondernemers input geven over het beleid, zonder direct bij het besluitvormingsproces betrokken te zijn.

Toon meer
OrganisatieSaxion
OpleidingBestuurskunde/Overheidsmanagement
Datum2017-03-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk