De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Buddie: een serious game tegen kindermishandeling

Een onderzoek naar de onwikkeling van de serious game "Buddie" bij kinderen in de leeftijd van 10 en 11 jaar.

Buddie: een serious game tegen kindermishandeling

Een onderzoek naar de onwikkeling van de serious game "Buddie" bij kinderen in de leeftijd van 10 en 11 jaar.

Samenvatting

In 2017 zijn er in Nederland tussen de 90.000 en 127.000 kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar blootgesteld aan een vorm van kindermishandeling. Deze cijfers laten zien dat kindermishandeling een onderwerp is dat binnen Nederland, maar ook in de gehele wereld, een groot complex probleem is. Naar aanleiding van deze cijfers is er een hackathon georganiseerd waarin studenten duurzame oplossingen konden aandragen in de preventie van kindermishandeling. De serious game “Buddie” is verkozen tot het beste ontwerp.
“Buddie” is op het eerste gezicht erop gericht om kindermishandeling terug te dringen. De game staat echter nog in zijn kinderschoenen, waardoor verder onderzoek nodig is. In dit onderzoek wordt onderzocht in hoeverre “Buddie” voldoet aan de eisen van een serious game en in hoeverre de game aansluit bij kinderen in de leeftijd 10 en 11 jaar vanuit de toegepaste psychologie. De hoofdvraag van dit onderzoek is daarom als volgt geformuleerd: 
“Aan welke kenmerken moet de serious game “Buddie” voldoen om kinderen in de leeftijd 10 en 11 jaar de signalen van kindermishandeling in hun omgeving te leren herkennen?”. 
Om antwoord te kunnen geven op deze onderzoeksvraag is er gebruik gemaakt van een ‘Think out loud’ test in combinatie met een semigestructureerd interview. Het onderzoek is afgenomen bij leerlingen van 10 en 11 jaar van ODBS Europa in Enschede. Uit het onderzoek blijkt dat “Buddie” game-technisch voldoet aan de gestelde eisen voor een serious game in de literatuur. De game is goed gevisualiseerd, beschikt over een adequate gameplay, heeft een geloofwaardige- en betekenisvolle storyline en daarnaast is de interface van de game duidelijk. Het onderzoek toont aan dat “Buddie” aansluiting vindt bij de doelgroep, maar er zijn nog een aantal aanpassingen nodig om het tot een volwaardige game te maken. “Buddie” heeft zeker potentie als de feedback uit het onderzoek verwerkt kan worden in de game. Uit dit onderzoek is namelijk gebleken dat een aantal respondenten de game iets te kinderachtig vindt, te veel tekst bevat en dat meer uitdaging wenselijk is.
Het advies is om de grafische stijl beter op de doelgroep af te stemmen door deze “volwassener” te maken. Daarnaast is het advies om meer uitdaging in de game te brengen door middel van gamification en het toevoegen van meer variatie in de situaties. Tot slot zal er gekeken moeten worden hoe de hoeveelheid tekst in de game teruggedrongen kan worden door compactere zinnen te gebruiken en/of de tekst op een andere manier te verwerken in bijvoorbeeld een animatie.

Toon meer
OrganisatieSaxion
OpleidingToegepaste Psychologie
Datum2020-06-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk