De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Het effectiever en efficiënter maken van sessies en bijeenkomsten

Het effectiever en efficiënter maken van sessies en bijeenkomsten

Samenvatting

Het lectoraat Smart Cities houdt zich bezig met diverse maatschappelijke problemen binnen steden en gemeenten. Door het gebruik van slimme technologie en data proberen ze de problemen en vragen op te lossen om de kwaliteit van leven in deze steden en gemeenten te verbeteren. Om tot een passende oplossing te komen houdt het lectoraat gebruikerssessies met de eindgebruiker.
In de praktijk blijkt dat de efficiëntie en effectiviteit van gebruikerssessies van het lectoraat verbeterd kan worden voor wat betreft de voorbereiding, begeleiding en verwerking van de resultaten. Het kost namelijk veel tijd om de sessies voor te bereiden. Daarbij zijn er tijdens de sessies meerdere lectoren aanwezig en na de sessies moet alle geschreven informatie digitaal verwerkt worden.
De vraag die hieruit naar voren is gekomen is als volgt: hoe kan er een gebruiksvriendelijke tool(kit) ontwikkeld worden die inzetbaar is binnen het Design Thinking proces in Smart Cities projecten, zodat het lectoraat efficiënter en effectiever sessies kan voorbereiden, leiden en verwerken in samenwerking met inwoners en/of specialisten binnen een project?
Om dit te onderzoeken zijn er interviews gehouden met mensen die hebben deelgenomen aan sessies van het lectoraat. Ook zijn er zijn interviews gehouden met creatieve experts en is er deskresearch gedaan. Uiteindelijk zijn er twee testen geweest om te kijken of het prototype gebruiksvriendelijk is en om te kijken of het idee aansluit bij de hoofdvraag. Voor de eerste test is er gebruik gemaakt van de Synchrone hardop-denkmethode en voor de tweede test is er gebruik gemaakt van de Usability-test.
Uit de resultaten is naar voren gekomen dat de tool als gebruiksvriendelijk wordt ervaren en dat de meerderheid van de testpersonen aan geeft dat door gebruikt te maken van de tool de sessies van het lectoraat effectiever en efficiënter kunnen worden voorbereid, doorlopen en worden verwerkt. De deelnemers misten wel kleur in het ontwerp. Dit wordt meegenomen en zal tijdens de verdediging worden gepresenteerd.
Door gebruik te maken van vragenlijsten kan er voor een sessie worden gekozen wie van de deelnemers moderator kunnen zijn. Dit betekent dat de gebruiksvriendelijke toolkit, die inzetbaar is binnen stappen van Design Thinking en uit de test naar voren komt als effectiever en efficiënter voor de sessies, passend is bij de probleemstelling.
De keuzes die zijn gemaakt om de wireframes op te bouwen zijn gemaakt op intuïtie en aan de hand van voorbeelden. Deze zijn dus niet goed onderbouwd. Dit zal voor een vervolgonderzoek een juiste stap zijn. Dit geldt ook voor het testen van technische onderdelen uit de tool. Deze zijn wel besproken met engineers en met deskresearch onderbouwd, maar niet zelf getest. De testen hadden op een andere manier kunnen worden getest waarin de setting van een gebruikerssessie zou kunnen worden nagebootst, helaas was dit niet mogelijk door Covid-19. De testen zijn nu individueel op een computer getest. Dit kan invloed hebben op de testresultaten.
Het is niet efficiënt om meerdere medewerkers van het lectoraat in te zetten als moderatoren, daarom is het nuttig om gebruik te maken van studenten als moderatoren tijdens de sessies. De studenten kunnen worden getraind in tegenstelling tot deelnemers van sessies. Dit komt omdat de groep deelnemers niet altijd hetzelfde is.

Toon meer
OrganisatieSaxion
OpleidingCreative Media and Game Technologies
Datum2020-06-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk