De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Invloed wetsvoorstel Wet continuïteit ondernemingen I op de huidige adviespraktijk

Een onderzoek naar de invloed van het wetsvoorstel Wet continuïteit ondernemingen I op de huidige adviespraktijk en weigering van de rechtbank Overijssel, zittingsplaats Almelo een pre-pack procedu

Invloed wetsvoorstel Wet continuïteit ondernemingen I op de huidige adviespraktijk

Een onderzoek naar de invloed van het wetsvoorstel Wet continuïteit ondernemingen I op de huidige adviespraktijk en weigering van de rechtbank Overijssel, zittingsplaats Almelo een pre-pack procedu

Samenvatting

Het wetsvoorstel Wet continuïteit ondernemingen I, ingediend door de regering op 22 oktober 2013 beoogt een aanvulling te zijn op het huidige faillissementsrecht. Voornoemd wetsvoorstel betreft een aanvulling op de Faillissementswet, waardoor het pre-pack een wettelijke basis krijgt.
 
Vanuit het beroepenveld van de Nederlandse curatoren wordt al langer gevraagd om een Nederlandse variant op het pre-pack, zoals dat thans wordt gebruikt in het Verenigd Koninkrijk. De Nederlandse faillissementswet dateert van 1896 en is volgens velen sterk verouderd. Op aandringen van de praktijk, wordt er sinds enige tijd geëxperimenteerd met het pre-pack in Nederland.
 
Het is voor een onderneming met betalingsproblemen mogelijk om een doorstart te maken, indien en zodra de curator dit in het belang acht van de boedel. Een doorstart geschiedt over het algemeen middels een activatransactie. Bij deze transactie wordt vaak geen hoge prijs betaald, omdat de insolvente status van de onderneming de prijs drukt. Door de externe bekendheid van de insolvente status wordt het vertrouwen van leveranciers, afnemers en werknemers verminderd.
 
Op dit moment zijn er een aantal rechtbanken die werken met het pre-pack en een aantal rechtbanken die niet eerder een pre-pack willen toepassen, dan wanneer het wetsvoorstel is ingevoerd. De pre-pack procedure is een doorstartmethode waarbij op verzoek van een schuldenaar dan wel schuldeiser een beoogd curator wordt benoemd, voorafgaand aan een surseance van betaling of faillissement. De beoogd curator onderzoekt voorafgaand aan een surseance van betaling of faillissement of een doorstart, op basis van de omstandigheden van het geval, tot de mogelijkheden behoort. De voor- en nadelen van een pre-pack zullen hiervoor moeten worden afgewogen.
 
Nu er in Nederland geen wettelijke basis is voor het pre-pack, hebben rechtbanken geen uniform beleid. Slechts enkele rechtbanken zijn op dit moment bereid een pre-pack toe te passen. Op dit moment kunnen cliënten van opdrachtgever met een statutaire zetel binnen het arrondissement van de rechtbank Overijssel, zittingsplaats Almelo geen een beroep doen op het pre-pack. Opdrachtgever zal de statutaire zetel van cliënten moeten verplaatsen, indien een pre-pack gewenst is en men er zeker van wil zijn dat het verzoek tot een pre-pack zal worden ingewilligd door de rechtbank.

Toon meer
OrganisatieSaxion
OpleidingHBO - Rechten
Datum2014-06-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk