De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Een onderzoek naar het gebruik van de "De Gastvrije Match" door personeelssecteurs in hotels.

Een onderzoek naar het gebruik van de "De Gastvrije Match" door personeelssecteurs in hotels.

Samenvatting

Volgens Dekker (2012) staat de Nederlandse hotellerie er op het gebied van gastvrijheid niet goed voor. Het front office personeel van hotels schiet op het gebied van gastvrij gedrag vaak te kort en levert niet de service die verwacht mag worden. Het vaststellen van gastvrij gedrag bij nieuw personeel blijkt tijdens sollicitatieprocedures moeilijk te zijn (Dekker, 2014). Om hotelmanagers te helpen bij het selecteren van gastvrij personeel heeft de Hotelschool Den Haag het ‘Regionale Aandacht en Actie voor Kenniscirculatie’ (RAAK) project gestart. In het kader van dit onderzoeksproject is er een selectiemiddel voor hoteliers ontwikkeld: de toolkit De Gastvrije Match. Deze tool heeft als doel hotelmanagers te helpen bij het optimaliseren van gastvrij gedrag van personeel in hotels (Dekker, 2014). De aanleiding voor deze thesis was de behoefte aan het implementeren en testen van de toolkit. Volgend op het implementatie en evaluatie is er voor deze thesis, aan de hand van de onderzoeksresultaten, een adviesplan ontwikkeld waarin veranderopties van de toolkit zijn opgenomen.
 
Het doel van het onderzoek was inzicht hebben in een optimale werkwijze van de toolkit voor selecteurs van de deelnemende testhotels door de wensen van de selecteurs ten aanzien van verbeterpunten en het gebruiksgemak van de toolkit in kaart te brengen. Om dit doel te behalen is er veldonderzoek uitgevoerd waarmee aan de hand van interviews en observaties de onderzoeksvraag is beantwoord. De resultaten die uit het veldonderzoek voortkwamen hebben antwoord gegeven op de vraag: ‘Wat is het optimaal gebruik van de toolkit voor personeelsselecteurs van de deelnemende testhotels?’.
Voortkomend uit het veldonderzoek is een aantal veranderopties ontwikkeld dat aansluit bij het doel van het adviesonderdeel van deze thesis. Het doel was een bijdrage te leveren aan het verkrijgen van een gebruiksvriendelijke toolkit voor het RAAK-project door aanpassings- en verbetermogelijkheden op te leveren. De veranderopties geven verder antwoord op de adviesvraag van dit rapport: ‘Wat zou er op basis van de mening van de personeelsselecteurs van de deelnemende testhotels aan de toolkit veranderd moeten worden zodat er een optimale toolkit voor hoteliers ontwikkeld kan worden?’.

Toon meer
OrganisatieSaxion
OpleidingHoger Hotelonderwijs
Datum2015-06-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk