De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Internationale competenties bij familiebedrijven

Internationale competenties bij familiebedrijven

Samenvatting

Samenvatting
In mijn afstudeerperiode heb ik een onderzoek gedaan naar de internationale competentie van directeur-grootaandeelhouders bij familiebedrijven. Hoewel de Nederlandse economie sterk internationaal georiënteerd is, blijkt dat slechts een klein segment (18%) van de Nederlandse bedrijven echt internationaal actief is (Ruël, 2013).
Door mee te gaan in de groeiende internationale omgeving kunnen familiebedrijven hun continuïteit waarborgen, hebben zij toegang tot grotere markten en kunnen zij hun omzet vergroten. Willen familiebedrijven internationaliseren dan is het kiezen van de juiste strategie van essentieel belang. Bij het internationalisatieproces spelen de kennis, vaardigheden en persoonlijke eigenschappen van een directeur-grootaandeelhouder een belangrijke rol (Ogrean, Herciu en Belascu, 2009).
Het doel van dit onderzoek is dan ook om inzicht te krijgen in wat het verschil is tussen de ideale internationale competenties en de perceptie van directeur-grootaandeelhouders. De centrale onderzoeksvraag in dit onderzoek is dan ook:
‘Welke internationale competenties heeft een directeur-grootaandeelhouder bij internationaal zaken doen nodig en hoe verhoudt dat zich met de internationale competenties die directeur-grootaandeelhouders naar eigen zeggen daadwerkelijk beheersen?’
De ideale internationale competenties die directeur-grootaandeelhouders volgens de literatuur nodig hebben zijn: talenkennis, marktkennis, culturele (zaken)kennis, leidinggevende vaardigheden, taalvaardigheden, netwerken, samenwerken, aanpassingsvermogen, strategische vaardigheden, (internationale) ervaring, betrokkenheid en bewustzijn.
Gezien de hele populatie van familiebedrijven in Nederland, de toegankelijkheid van directeur-grootaandeelhouders en beschikbare tijd voor het onderzoek is er gekozen voor een operationele populatie.
Door te kiezen voor een operationele populatie is de populatieomvang bij 36 familiebedrijven gebleven. Deze familiebedrijven zijn aangesloten bij het lectoraat "Familiebedrijven en Bedrijfsopvolging" en het lectoraat "Internationale handel voor het MKB". Van de respondenten hebben negentien de enquête volledig ingevuld. De onderzoeksresultaten zijn alleen representatief voor de zogeheten operationele populatie.
Uit het onderzoek zijn de volgende resultaten naar voren gekomen. Van de negentien respondenten zijn er achttien directeur-grootaandeelhouders. Bij acht familiebedrijven zijn er twee directeur-grootaandeelhouders aanwezig. De meeste familiebedrijven zitten in groot- en detailhandel. Qua grootte verschillen de familiebedrijven. Zeven familiebedrijven geven aan dat zij niet internationaal actief zijn en elf familiebedrijven halen minder dan de helft van hun omzet uit het internationaal zaken doen.
Financiële risico’s worden door zes familiebedrijven als grootste barrière gezien om te internationaliseren. Naast ‘financiële risico’ als barrière, geven familiebedrijven ook als barrière ‘verschil in productgebruik in het buitenland’, ‘cultuurverschillen’ en ‘buitenlandse wet- en regelgeving’ op.
Vanwege de kleine omvangpopulatie en de meetbaarheid van de variabelen (internationale competenties) te garanderen, zijn de antwoordopties gefilterd in twee categorieën. Categorie 1 geeft aan dat de directeur-grootaandeelhouders aangeven de betreffende internationale competenties niet of onvoldoende te beheersen. Categorie 2 geeft aan dat directeur-grootaandeelhouders, naar eigen zeggen, de internationale competenties wel beheersen.
De internationale competenties die een directeur-grootaandeelhouder bij een familiebedrijf moet bezitten zijn;
Marktkennis
. Dit is een heel breed begrip en

Toon meer
OrganisatieSaxion
OpleidingBedrijfskunde MER
Datum2015-06-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk