De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Verantwoordingsverslag advisering van de jobcoach

Ontwikkeling van handleiding, ter ondersteuning van de advisering van Toegepast Psychologen

Verantwoordingsverslag advisering van de jobcoach

Ontwikkeling van handleiding, ter ondersteuning van de advisering van Toegepast Psychologen

Samenvatting

Werkbedrijf Lucrato zet zich in voor kandidaten uit de Participatiewet. Zij hebben een arbeidsbeperking en zijn gebaat bij de juiste ondersteuning om te functioneren op een werkplek. Deze ondersteuning biedt Werkbedrijf Lucrato door het inzetten van psychodiagnostisch onderzoek door Toegepast Psychologen of door het inzetten van een jobcoach op de werkplek. Vanaf april 2020 behoren de Toegepast Psychologen en de jobcoaches allen tot het team van het ArbeidsDiagnosecentrum. Het doel van dit onderzoek is de totstandkoming van een beroepsproduct wat de Toegepast Psychologen zal ondersteunen hun adviezen aan de jobcoaches wetenschappelijk te onderbouwen. Het onderzoek richt zich op welke meest voorkomende kenmerken van de kandidaten, welke bijbehorende prognoses en welke meest effectieve interventies de Toegepast Psychologen hun advisering moeten baseren. Het beschrijven van een prognose is van belang, omdat een positieve of negatieve prognose gevolgen heeft voor de inhoud van het advies.
 
Er zijn verschillende methoden gebruikt om antwoorden te krijgen op de onderzoeksvragen, zoals het uitvoeren van een bronnenonderzoek, literatuuronderzoek, onderzoek bij overige organisaties en het oprichten van een focusgroep. Deze focusgroep sluit aan bij de Human Centered Designmethode van het huidige onderzoek. Deze methode stelt de gebruikers (oftewel de Toegepast Psychologen en de jobcoaches) van het beroepsproduct centraal. Er is gedurende het onderzoek dan ook regelmatig contact geweest met deze focusgroep om de wensen en behoeften van de leden te identificeren en om feedback te krijgen op prototypes van het beroepsproduct.
 
Concluderend zijn er elf kenmerken vastgesteld, welke de toegepast Psychologen in hun onderzoek en advies moeten verwerken. In het beroepsproduct worden deze elf kenmerken beschreven in relatie tot zeven typen kandidaten. Het is binnen dit onderzoek niet mogelijk geweest een prognose vast te stellen per kenmerk en per casus. Dit heeft als gevolg dat in het beroepsproduct enkele prognoses voor specifieke situaties worden beschreven, maar dat deze prognoses niet representatief zijn voor de gehele doelgroep van de Participatiewet. Als laatst zijn er effectieve interventies per kenmerk vastgesteld. In het beroepsproduct wordt per interventie beschreven hoe de jobcoach deze interventie uit kan voeren. Het definitieve beroepsproduct is een handleiding waarin de vastgestelde kenmerken, de bijbehorende prognose en de interventies beschreven staan. Dit beroepsproduct is door de Toegepast Psychologen te gebruiken om overwegingen te maken in hun advisering. De jobcoaches kunnen het beroepsproduct gebruiken om informatie over effectieve interventies te lezen. Naast de handleiding is er een themabijeenkomst ontwikkeld, waarin het onderzoek en het beroepsproduct wordt overgedragen aan Werkbedrijf Lucrato.
 
De aanbevelingen van het huidige onderzoek zijn enerzijds gericht op het gebruik van het beroepsproduct, zoals het actueel houden van de elf vastgestelde kenmerken en het hanteren van het beroepsproduct in combinatie met de resultaten van het psychodiagnostisch onderzoek en een nieuw aanvraagformulier voor jobcoaching. Daarnaast is het belangrijk de Toegepast Psychologen bij te scholen in welke effectieve interventies er zijn en in het hanteren van een adviseringsmethode, zoals het handelingsgerichte diagnostiek model. Anderzijds zijn er aanbevelingen geformuleerd naar aanleiding van de conclusies van het onderzoek die buiten het beroepsproduct vallen. Het wordt Werkbedrijf Lucrato aanbevolen kritisch te kijken naar de rol en de taken van de jobcoach binnen de organisatie en er wordt aanbevolen te onderzoeken of het implementeren van een methodiek (zoals de Supported Employment methodiek of de Individuele Plaatsing en Steun methode) van meerwaarde is. Als laatst is het van belang te blijven werken aan het verbeteren van de samenwerking tussen de jobcoaches en d

Toon meer
OrganisatieSaxion
OpleidingToegepaste Psychologie
Datum2020-06-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk