De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Geld is het enige wat telt!

Communicatie met jongeren over financiën

Geld is het enige wat telt!

Communicatie met jongeren over financiën

Samenvatting

In de steeds complexer wordende Nederlandse samenleving wordt steeds meer van mensen gevraagd, ook op het gebied van financiën (Haster, 2013). Sommige mensen hebben (nog) niet de competenties om de eigen financiën te kunnen beheren. Voor verschillende groepen in de samenleven is het juist omgaan met financiën daarom lastig. Dit is wel iets waar aandacht aan besteed zal moeten worden. Ook jongeren zijn een kwetsbare groep. Jongeren met gedragsproblemen zijn een nog kwetsbardere groep.
Begeleiders van Kwintes signaleerden dat het communiceren met cliënten over financiën soms moeizaam verliep. Op twee woonlocaties van de organisatie is daarom onderzoek gedaan naar hoe de communicaties over financiën tussen de cliënten en de begeleiding van Kwintes dusdanig bevorderd wordt dat de cliënten het belang van financiën inzien. De ene woonvorm bevindt zich aan de Ghandistraat in Veenendaal. De andere aan het Ronde Erf in Veenendaal. In beide woonvormen wonen jongeren tussen de 16 en 26 jaar met gedragsproblemen. Ook wonen hier jonge moeders met jonge kinderen. Tijdens het onderzoek zijn er twaalf hulpverleners en een expert geïnterviewd. Daarnaast zijn er 33 cliënten geënquêteerd. Het onderzoek heeft op de eerdergenoemde woonlocaties plaatsgevonden.
Uit de resultaten van het onderzoek zijn verschillende verbeterpunten gekomen waardoor de communicatie over financiën tussen de cliënten en de begeleiders van Kwintes bevorderd kan worden. Als eerste zullen de hulpverleners duidelijk en direct moeten communiceren naar cliënten toe. Daarnaast zullen ze, om in gesprek te komen met cliënten, gebruik kunnen maken van de interesses van cliënten. Het aansluiten bij de belevingswereld van cliënten is van belang. Er is winst te behalen door meer aandacht te besteden aan het gebruik van non-verbale communicatie. Ten derde is gebleken dat de samenwerking tussen budgetbeheerder, persoonlijk begeleiders en woonbegeleiders ruimte voor verbetering biedt. Onduidelijkheid stoort nu de communicatie naar cliënten toe. Als laatste zou de communicatie kunnen worden verbeterd door het communicatiemiddel IBS/ Bizon te optimaliseren.
Uit het onderzoek zijn verschillende aanbevelingen gekomen. Deze aanbeveling zijn gericht op verschillende aspecten van de hulpverlening naar cliënten toe, allen om de communicatie te optimaliseren. In het hoofdstuk ‘aanbevelingen’ worden er verschillende acties genoemd om tot een optimale communicatie te komen.

Toon meer
OrganisatieSaxion
OpleidingMaatschappelijk Werk en Dienstverlening
Datum2016-07-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk