De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Samenwerken, samen sterker

Een onderzoek naar de samenwerking tussen professionals onderling en jonge (aanstaande) moeders en vaders

Samenwerken, samen sterker

Een onderzoek naar de samenwerking tussen professionals onderling en jonge (aanstaande) moeders en vaders

Samenvatting

Het Jonge Ouder Centrum is een centrum voor jonge (aanstaande) moeders en vaders die hier terecht kunnen voor informatie, een luisterend oor, activiteiten en persoonlijke begeleiding op het gebied van werk, opleiding en opvoeding. Om deze jonge (aanstaande) moeders en vaders zo goed mogelijk te begeleiden is er begin 2012 een onderzoek (Rapport 2012) gedaan voor het Jonge Ouder Centrum naar problemen waar jonge (aanstaande) moeders en vaders tegen aanlopen bij het combineren van school, werk en de thuissituatie. Hierbij werd gekeken hoe de draagkracht en draaglast meer evenwicht kan krijgen voor deze doelgroep. De samenwerking tussen het Jonge Ouder Centrum en het ROC van Twente speelt hierbij een rol. Uit Rapport 2012 is gebleken dat er vanuit beide organen behoefte is aan een verbetering van communicatie en samenwerking. Als de communicatie en samenwerking tussen beide verbeterd zal dit een aantal positieve veranderingen met zich mee brengen. Hierbij kan men denken aan hulp die ervoor zorgt dat het vroegtijdig stoppen van de opleiding vermindert. Beide organen kunnen gebruik maken van elkaars kennis, er kan een grotere groep jonge (aanstaande) moeders en vaders worden bereikt en de jonge (aanstaande) moeders en vaders kunnen worden gezien als specifieke doelgroep. Tevens kan er preventief worden gehandeld.
Voor dit onderzoek wil het Jonge Ouder Centrum weten hoe de aanbevelingen uit eerder onderzoek kunnen worden vormgegeven. Dit zal worden gedaan door te onderzoeken op welke wijze de samenwerking tussen diverse professionals verbeterd kan worden ten aanzien van het signaleren en begeleiden van jonge (aanstaande) moeders en vaders. Door middel van focusgroepen met genoemde professionals en jonge (aanstaande) moeders en vaders is besproken hoe de samenwerking tussen de professionals en de jonge (aanstaande) moeders en vaders is en hoe deze kan worden verbeterd. Tevens is het voor het onderzoek van belang om de overeenkomsten en verschillen in probleembeleving tussen professionals en de doelgroep te achterhalen: of er gezondheidsklachten zijn, of er genoeg ondersteuning en hulp wordt geboden door professionals om de draagkracht- en last in balans te houden en welke ondersteuningsbehoefte er überhaupt is vanuit jonge (aanstaande) moeders en vaders. Daarnaast is de ondersteuning aan jonge (aanstaande) vaders aan bod geweest. Ook is gevraagd in hoeverre het protocol (Preventie schooluitval zwangere studenten en tienermoeders ROC van Twente) wordt nageleefd en wat de inhoud hiervan is.
Door middel van een dialoog tussen professionals en jonge (aanstaande) moeders en vaders zijn er mogelijkheden geweest om met elkaar in gesprek te gaan, elkaar aan te vullen of juist te bediscussiëren. Dit is vormgegeven door middel van focusgroepen. De populatie die is uitgenodigd voor de focusgroepen zijn de professionals van het Jonge Ouder Centrum en het ROC, en de jonge (aanstaande) moeders en vaders die zijn betrokken bij het onderwerp. De focusgroepen zijn afgenomen aan de hand van voor gestructureerde topiclijsten die naar aanleiding van deelvragen zijn geformuleerd. Op deze manier zijn belangrijke onderwerpen aan bod gekomen tijdens een focusgesprek.
Door de resultaten van de focusgroepen te verwerken, zijn een aantal conclusies naar voren gekomen. De samenwerking tussen de professionals kan verbeterd worden, hier spelen de jonge (aanstaande) moeders en vaders een rol die weer naar school terug willen keren. Uit resultaten blijkt dat met name de overdracht vanuit het Jonge Ouder Centrum richting het ROC niet optimaal is. Dit heeft tevens als reden dat beide organen zich moeten houden aan regels vanuit andere instanties. Dit kan de samenwerking belemmeren. Ook kan worden geconcludeerd dat professionals onderling andere problemen signaleren bij jonge (aanstaande) moeders. Zij kijken vanuit een eigen perspectief. Een ander v

Toon meer
OrganisatieSaxion
OpleidingSociaal Pedagogische Hulpverlening
Datum2014-04-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk