De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Vermoeidheid bij inflammatoire darmziekten

In een onderzoek naar de effecten van een poliklinische groepsbehandeling op patiënten met inflammatoire darmziekten

Vermoeidheid bij inflammatoire darmziekten

In een onderzoek naar de effecten van een poliklinische groepsbehandeling op patiënten met inflammatoire darmziekten

Samenvatting

Mensen die lijden aan chronische darmaandoeningen, waaronder de ziekte van Crohn en Colitus Ulcerosa, hebben naast lichamelijke klachten ook klachten van vermoeidheid. Voornamelijk de vermoeidheid, die ook tijdens remmissies van de ziekte optreedt, beïnvloedt de kwaliteit van leven van deze patiënten negatief. Dit is de reden dat het Diakonessenhuis een poliklinische groepsbehandeling heeft ontwikkeld met als doel het verminderen van vermoeidheidsklachten en daardoor het verbeteren van de kwaliteit van leven bij deze doelgroep.
Het doel van het onderzoek is om de effectiviteit van de poliklinische groepsbehandeling in kaart te brengen en daarnaast ook een screeningsinstrument aan te raden hoe het diakonessenhuis zijn deelnemers, die in aanmerking komen voor de training te werven. Hiervoor is de volgende onderzoeksvraag opgesteld: “In hoeverre heeft de vermoeidheidsgroep binnen het Diakonessenhuis effect op het energieniveau van de deelnemers en op welke manier kan er een objectieve screening voor deelnemers aan de vermoeidheidsgroep plaatsvinden?”
Om een antwoord te kunnen geven op de onderzoeksvraag is een kwantitatief onderzoek uitgevoerd, waarvoor de respondenten vier vragenlijsten voor- en achteraf de training hebben ingevuld. Daarnaast zijn de vragenlijsten tegen elkaar afgewogen om te komen tot het beste screeningsinstrument. Hiervoor zijn er drie criteria opgesteld waar het screeningsinstrument aan moest voldoen, namelijk betrouwbaarheid, begripsvaliditeit en kwaliteit van de normgegevens.
Uit de analyses van het kwantitatieve onderzoek is gebleken dat de vermoeidheidsgroep een positief effect heeft op mensen met inflammatoire darmaandoeningen. Wel blijkt de training voor mensen met de ziekte van Crohn effectiever met betrekking tot vermoeidheid dan voor Colitus Ulcerosa patiënten. Colitus Ulcerosa patiënten geven na de training aan dat zij een betere gezondheidstoestand ervaren. Daarnaast blijkt de training voor ook voor vrouwen effectiever dan mannen. Voor het screeningsinstrument wordt de schaal subjectieve vermoeidheid van de CIS-20 aangeraden met een vermoeidheidsscore van ≥35.
Er wordt dan ook aangeraden om deze cut-off score voor de deelnemers te hanteren. Daarnaast wordt er aangeraden om de training nog effectiever te maken door te richten op vitaliteit en de gezondheidsbeleving, met name bij patiënten met de ziekte van Crohn, omdat vitaliteit en gezondheid samengaan.

Toon meer
OrganisatieSaxion
OpleidingToegepaste Psychologie
Datum2018-06-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk