De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Begripsvaliditeit van de Alloway Working Memory Assessment 2nd Edition

AWMA-2-NL

Begripsvaliditeit van de Alloway Working Memory Assessment 2nd Edition

AWMA-2-NL

Samenvatting

Dit afstudeeronderzoek is uitgevoerd ter afsluiting van de opleiding Toegepaste Psychologie. Dit is gedaan in samenwerking met Pearson Assessment and Information B.V., basisschool Ter Stege en basisschool Heilig Hartschool en betreft een empirisch kwantitatief onderzoek. Het is een onderzoek naar de begripsvaliditeit van de AWMA-2-NL door middel van een correlatief onderzoek met de verkorte versie van de RAKIT-2 en de daarbij behorende geheugenindex. Om de onderzoeksvraag “Is de AWMA-2-NL begripsvalide?” te beantwoorden, is zowel de AWMA-2-NL als de verkorte versie van de RAKIT-2 bij een groep respondenten afgenomen om te onderzoeken of er sprake is van samenhang tussen de scores van de twee testen.
 
Er is in het verleden veel onderzoek verricht naar het verband tussen intelligentie en geheugen. Uit deze onderzoeken komt naar voren dat vooral intelligentie en het werkgeheugen een hoge correlatie hebben met correlatiecoëfficiënten variërend van 0.5-0.9. Aan dit afstudeeronderzoek hebben 28 respondenten tussen de zes en twaalf jaar meegedaan. Via het statistische programma SPSS zijn analyses uitgevoerd om de begripsvaliditeit van de AWMA-2-NL te bepalen.
 
Geconcludeerd kan worden dat de correlaties tussen enerzijds de AWMA-2-NL en anderzijds het RAKIT-VIQ en RAKIT-GI dusdanig zijn dat er eerder sprake is van divergente dan convergente (begrips) validiteit. Hetzelfde geldt voor de indices van de genoemde tests. Alleen op subtestniveau bleek tussen de schaal Cijferreeksen en Letterreeksen van de AWMA-2-NL en de subtest Woordbetekenis van de RAKIT- 2 respectievelijk een hoge en gemiddelde samenhang. Deze conclusies dienen echter zeer voorzichtig geïnterpreteerd te worden vooral vanwege het geringe aantal respondenten. Een aanbeveling voor dit onderzoek is derhalve een grotere respondentenaantal te nemen voor een vervolgonderzoek. Daarnaast is het van groot belang dat de software van de AWMA-2-NL in orde is en geen storingen bevat.

Toon meer
OrganisatieSaxion
OpleidingToegepaste Psychologie
Datum2014-08-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk