De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Anders met elkaar in verbinding

Hulpverlengen met sociale media in de jeugdhulpverlening

Anders met elkaar in verbinding

Hulpverlengen met sociale media in de jeugdhulpverlening

Samenvatting

De rol van het internet en de daarbij behorende sociale media in de wereld neemt toe. Veel mensen kunnen niet meer zonder hun mobiele telefoon, laptop met daarop toegang tot hun sociale media-accounts. Deze ontwikkeling is ook terug te zien in de jeugdhulpverlening. In dit onderzoek is er gekeken naar de toepassing sociale media in de jeugdzorg. Steeds meer jeugdzorgorganisaties maken gebruik van sociale media in hun hulpverleningsproces tijdens het begeleiden van cliënten. Sociale media hebben tevens een publieke functie. Organisaties verkrijgen naamsbekendheid door zichzelf te presenteren en recente ontwikkelingen in hun organisatie via sociale media te delen met de wereld.
Vanuit Pactum is de opdracht gegeven om de ontwikkeling van sociale media in de jeugdhulpverlening te koppelen aan de organisatie.  De hoofdvraag van dit onderzoek luidde als volgt: “Op welke manieren kan Pactum de wensen en behoeften omtrent het bieden van hulpverlening via sociale media van cliënten en medewerkers binnen de residentiele setting integreren binnen haar organisatie?”. Dit onderzoek is vooral inventariserend vanwege de inzichten die verkregen zij. Deze inzichten leveren een bijdrage voor een eventuele ontwikkeling en toepassing van sociale media binnen Pactum.
Om een beeld te krijgen van de behoeften, meningen en wensen van de jongeren en pedagogisch medewerkers over het gebruik van sociale media in de hulpverlening, zijn er interviews afgenomen op locaties van Pactum Deventer. De huidige maatschappij en de theorie zeggen dat de ontwikkeling van sociale media in de jeugdhulpverlening niet weg te denken is. Dit onderzoek heeft in de praktijk, in tegenstelling tot de theorie die beschreven wordt in dit onderzoek, anders uitgewezen. Jongeren die bij Pactum verblijven, hebben namelijk aangegeven geen behoefte te hebben aan het gebruik van bestaande sociale media in hun hulpverleningsproces. Pedagogisch medewerkers van Pactum hebben hierover de zelfde gedachte. Vanuit de resultaten van dit onderzoek wordt aanbevolen om een speciaal online platform voor de organisatie te ontwikkelen. Nieuw ontworpen sociale media, eventueel speciaal voor Pactum ontwikkeld, kunnen meer mogelijkheden bieden in de jeugdhulpverlening. Nieuwe digitale toepassingen, waaronder deelfuncties en video(chat)functies kunnen helpen om een extra ondersteuning te bieden in het persoonlijke hulpverleningsproces van de jongere. Er moet hier rekening gehouden worden met de persoonlijke behoeften en wensen van de jongeren. Op deze manier komt de organisatie dichter bij de jongere te staan en wordt de jongere in zijn eigen kracht gezet, wat volgens Pactum één van de belangrijkste uitgangspunten is.
Een mogelijke kanttekening aan dit onderzoek is het feit dat niet iedereen binnen de organisatie kennis heeft van de werking van sociale media in de jeugdhulpverlening. Zowel jongere als pedagogisch medewerker, zullen voldoende kennis moeten hebben in het kader van veiligheid op het internet, privacy-gevoeligheid, beroepsgeheim en de Beroepscode. Pactum zal hierop in moeten spelen en aandacht kunnen besteden aan eventuele groeimogelijkheden hiervan.  

Toon meer
OrganisatieSaxion
OpleidingSociaal Pedagogische Hulpverlening
Datum2014-07-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk