De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

De Praktijk van Mindfulness

Een onderzoek naar het lange termijn gebruik van mindfulness onder oud-deelnemers

De Praktijk van Mindfulness

Een onderzoek naar het lange termijn gebruik van mindfulness onder oud-deelnemers

Samenvatting

Samenvatting
Achtergrond: Mindful zijn, kan je leren, hiervoor is aandacht en inspanning nodig. Net als voor bijna elke andere vaardigheid geldt hierbij dat herhaling van de oefening bekwaamheid genereert. Zo blijkt uit onderzoek (Wayment, Wiist, Sullivan & Warren, 2010). dat oefening, ook wat mindfulness betreft, kunst baart. Uit ander onderzoek (Stoppelenburg, 2008) blijkt dat de intentie om mindfulness oefening na een training een vervolg te geven aanwezig is, maar dat de oefening na een aantal maanden sterk afneemt. Het voorgenoemde is aanleiding voor het hier gepresenteerde onderzoek, dat bestudeert hoe mindfulness oefeningen langere tijd na training nog steeds gebruikt worden en welke redenen en uitdagingen aan het al dan niet oefenen ten grondslag liggen. Voor SeeTrue, opdrachtgever van dit onderzoek en aanbieder van mindfulness trainingen, is dit onderzoek van belang omdat het inzicht geeft in de mate van en de wijze waarop oud-deelnemers mindfulness oefeningen gebruiken.
Methode: 270 oud-deelnemers vulden de enquête in met daarin de Five Facet Mindfulness Questionnaire (FFMQ-SF=short form) en zelf geconstrueerde vragen over het gebruik van mindfulness oefeningen, in welke mate zit dit al dan niet toepassen en de redenen en uitdagingen die men in deze oefening tegenkomt. Daarnaast zijn de wensen voor vervolgactiviteiten geinventariseerd.
Resultaten: Oud-deelnemers geven aan het grootste deel van de mindfulness oefeningen die zijn aangeleerd in de training weinig tot nooit te gebruiken. De ervaring is dat in het beoefenen van mindfulness de grootste uitdaging ligt in het vinden of maken van tijd voor deze oefeningen. Aan de reden om mindfulness te beoefenen ligt het niet. Men beoefent mindfulness graag om stress te verminderen, rust te ervaren en bewustzijn te vergroten. Ook heeft een groot deel van de respondenten de behoefte om een vervolgtraining te volgen waarbij naast het opfrissen van vaardigheden een vervolg via digitale weg (smartphone app) de meest gewenste vorm is. Bevestigd werd dat de mate van oefening resulteert in een hogere mate van mindfulness. Respondenten die meer werken, oefenen minder (p=0,001) en tonen een lagere mate mindfulness(p=0,03) in vergelijking met respondenten die minder werken. Tegen de verwachting in bleek dat de respondenten met kinderen meer mindful zijn (p=0,04) dan respondenten zonder kinderen, wat de aanname dat ‘door een druk gezinsleven minder geoefend wordt en men daarom minder mindful is’, niet kan worden bevestigd.Tenslotte kwam naar voren dat de hoeveelheid tijd die verstrijkt na het volgen van een mindfulness-training geen invloed heeft op de mate van mindfulness en frequentie van oefeningen die worden gedaan.
Conclusie, discussie en aanbevelingen: Een hogere mate van mindfulness werd gevonden bij mensen die meer tijd hebben om regelmatig oefenen. In vervolgonderzoek dient verhelderd te worden of oefening inderdaad zorgt voor een verhoogde mate van mindfulness. Dit kan bewerkstelligd worden door effectmeting waarin tevens een controlegroep wordt opgenomen. Ook aanbevolen wordt om de mogelijkheden tot het onder begeleiding oefenen via een smartphone te onderzoeken. Hiermee kan het trainingsaanbod toegankelijk worden gemaakt en kan worden onderzocht of de inhoud van de oefeningen bijdraagt aan de mate waarin deze wordt toegepast.

Toon meer
OrganisatieSaxion
OpleidingToegepaste Psychologie
Datum2016-08-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk