De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Klimaatadaptatie in het buitengebied van de gemeente Renkum

Klimaatadaptatie in het buitengebied van de gemeente Renkum

Samenvatting

Het groene karakter van het buitengebied van de gemeente Renkum is belangrijk voor al haar waarden: recreatie, landbouw en natuur. Door klimaatverandering zullen vlinders naar het noorden verschuiven, zal de tekenpopulatie groter worden, wordt het weer warmer en zonniger en tegelijkertijd zullen er meer extreme regenbuien vallen. Om op hierop te adapteren is een adaptatiestrategie nodig met bijbehorende maatregelen. Voor de gemeente Renkum heb ik daarom onderzoek gedaan waarbij de volgende onderzoeksvraag de leidraad vormde: “Wat zijn op basis van de klimaatscenario’s van het KNMI, de te verwachten effecten van klimaatverandering in het buitengebied van de gemeente Renkum, en welke stappen kunnen worden genomen door de gemeente om zich goed aan te passen aan de effecten van klimaatverandering?”
In zijn algemeenheid kan worden gesteld dat bewustwording van klimaatverandering en –adaptatie de belangrijkste aanbeveling is. Kansen en bedreigingen moeten beter zichtbaar gemaakt worden richting organisaties en burgers.
Kijkend naar de aanwezige natuur, moet de focus blijven liggen op het verbeteren van ecologische verbindingen en van de natuur. Met name het op de agenda zetten op nationaal en internationaal verdiend meer aandacht. Daarnaast wordt momenteel alleen de focus gelegd op het bestrijden van plaagsoorten in plaats van het voorkomen van plagen. Voor de landbouw blijkt dat informatievoorziening richting agrariërs beter kan, met name vanuit LTO-noord. De gemeente kan dit mogelijk stimuleren. Voor de recreatiesector is de grootse  kans het benutten van de kansen die gecreëerd worden door de toename in het aantal geschikte recreatiedagen. Door versnippering is dit binnen de gemeente slecht haalbaar, hierbij zou de gemeente mogelijk een regierol op zich kunnen nemen.

Toon meer
OrganisatieSaxion
OpleidingMilieukunde
Datum2015-06-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk