De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Running therapie

Running therapie

Samenvatting

Depressie is een stoornis die veel voorkomt onder de Nederlandse bevolking. Met depressie wordt een stemmingsstoornis bedoeld die zich kenmerkt door een verlies van levenslust of een zwaar terneergeslagen stemming. Depressie is een groot maatschappelijk probleem, wat blijkt uit de kosten ervan, de suïcidecijfers die samenhangen met depressie en het stijgende aantal mensen dat antidepressiva slikt. Een relatief nieuwe behandelvorm ‘running therapie’ wordt aangeboden om depressie te helpen verminderen. Running therapie is het therapeutisch inzetten van de ‘rustige duurloop’ ten behoeve van mensen met een depressie.
Uit een aantal onderzoeken blijkt dat running therapie even effectief is als de behandelvorm cognitieve therapie (Fremont & Wilcoxon, 1987). Ook blijkt running therapie even effectief als antidepressiva (Fonds Psychische Gesteldheid, 2013). Waarom zou men echter running therapie inzetten als er al andere therapievormen zijn die wellicht minder praktische nadelen hebben dan running therapie zoals: het buiten sporten, hardloopschoenen nodig hebben en het vinden van een goede runningtherapeut? Een reden om wel voor running therapie te kiezen zou kunnen zijn dat running therapie voor mensen met depressie een eerder herstel zou kunnen betekenen en minder tot geen bijwerkingen geeft. Ook zou het voor kostenbesparing kunnen zorgen wanneer het herstel sneller blijkt te gaan, de running therapie vervangend werkt voor andere behandelingen of een vermindering ervan tot gevolg heeft. Ook wordt het in groepsverband gegeven, waardoor meerdere mensen in één keer geholpen kunnen worden. Of running therapie daadwerkelijk een meerwaarde heeft naast cognitieve therapie is in dit onderzoek onderzocht. Daarnaast is onderzocht wat voor deze meerwaarde zou kunnen zorgen. De resultaten zijn positief te noemen, alleen kunnen er helaas geen duidelijke uitspraken gedaan worden, omdat de betrouwbaarheid van de methodologie zwak is. De vragen die het extra positieve effect van het lopen in een groep op de behandeling trachten te meten, worden door de respondenten bovengemiddeld beoordeeld. Ook wordt het effect van running therapie en de behoefte aan begeleiding na de running therapie als bovengemiddeld beoordeeld. Daarnaast zijn er significante verschillen gevonden in de samenhang tussen het aantal uren sporten en de progressie van depressie en in de samenhang tussen de duur van de behandeling en de progressie. Er kunnen echter geen betrouwbare uitspraken op basis van deze gegevens worden gedaan, omdat de variabele progressie die bij deze deelvragen is gebruikt niet betrouwbaar is, omdat deze uit slechts twee items bestaat. Verder is er vanuit het onderzoek geen verschil te vinden in de progressie van mannen en vrouwen bij de behandeling van depressie. Hier is echter ook de variabele progressie gebruikt, wat ook de betrouwbaarheid van deze resultaten heeft beïnvloed. Wel kan er gezegd worden dat mensen die meededen aan running therapie aangaven dat hun sociale vaardigheden in grotere mate waren versterkt dan de respondenten die geen running therapie volgden. Dit blijkt uit het significante verschil dat er is gevonden tussen de respondenten die meededen aan running therapie en de respondenten die niet meededen. Voor een volgend onderzoek zal er eerst tijd worden genomen voor een goede onderzoeksopzet om zo te kunnen onderzoeken of wat men wil meten gemeten wordt en of dit ook haalbaar is. 

Toon meer
Trefwoorden
OrganisatieSaxion
OpleidingToegepaste Psychologie
Datum2014-11-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk