De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Ik hoor je wel maar ik zie je niet

Inventariserend onderzoek naar de wijze van de invoering van chat-hulpverlening in de vorm van een e-maatje als hulpmiddel bij een sociaal isolement

Ik hoor je wel maar ik zie je niet

Inventariserend onderzoek naar de wijze van de invoering van chat-hulpverlening in de vorm van een e-maatje als hulpmiddel bij een sociaal isolement

Samenvatting

Samenvatting
In dit onderzoek staat het inzetten van het e-maatje binnen Humanitas Tandem te Hengelo centraal. Het e-maatjesproject is een onderdeel van Het Luisterend Oog wat een landelijk chatproject is binnen Humanitas. Naast het huidige maatjesproject wil Tandem het e-maatjesproject inzetten. De hoofdvraag van dit onderzoek is: Op welke wijze kan chat-hulpverlening in de vorm van een e-maatjesproject ingezet worden binnen Humanitas Tandem? Middels een theoretisch kader, interviews met coördinatoren en een enquête onder vrijwilligers zijn de data verzameld. Er zijn 150 vrijwilligers  en zes coördinatoren werkzaam binnen Tandem. Alle coördinatoren zijn geïnterviewd en er is naar alle vrijwilligers een enquête uitgezet. De respons van de vrijwilligers was N=24. Deze interviews en enquêtes hebben verschillende resultaten opgeleverd. De belangrijkste resultaten betroffen de fasen waarin chat-hulpverlening in de vorm van een e-maatje geschikt zou kunnen zijn, de competenties waarover een e-maatje moet beschikken en de geschiktheid van een deelnemer voor het project. Over de fasen geven alle coördinatoren aan dat een e-maatje in de uitvoerfase geschikt zou kunnen zijn. Daarnaast gaven drie coördinatoren aan dat in de wachttijd (fase tussen intake en koppeling) een e-maatje geschikt kan zijn. Twee coördinatoren gaven aan dat alle fasen (van intake tot ontkoppeling), gedigitaliseerd zouden kunnen worden. Tijdens het interview  is de vraag gesteld welke competenties een e-maatje moet beschikken volgens de coördinatoren. Echter hebben de coördinatoren deze vraag beantwoord met wat de onderzoekers typeren als vaardigheid. Een vaardigheid is een onderdeel van een competentie. Desondanks wordt er over competenties gesproken, aangezien de coördinatoren de vraag zodanig hebben beantwoord. Er zijn vier competenties naar voren gekomen. Deze zijn sterke digitale communicatie, omgaan met een computer, concreet zijn en geduldig zijn. Ten slotte zijn de volgende hulponderwerpen genoemd die geschikt kunnen zijn voor het inzetten van een e-maatje: verhaal kwijt en praktische ondersteuning. Ongeschikte hulponderwerpen voor het inzetten van een e-maatje zijn: behoefte aan face-to-face contact, geen computer bezitten en taalbarrière. Uit deze resultaten zijn er diverse conclusies getrokken. Een belangrijke conclusie is dat de soort hulpvraag van een deelnemer van belang is voor de wijze van het inzetten van een e-maatje. Verder zijn er verschillende belangrijke vaardigheden en competenties naar voren gekomen die relevant kunnen zijn voor een e-maatje. Voorbeelden hiervan zijn: sterke digitale communicatie, omgaan met een computer en geduldig zijn. Om deze competenties en vaardigheden te kunnen trainen zouden er voorafgaand aan de invoering van het project verschillende soorten trainingen/cursussen gegeven kunnen worden. Een aanbeveling rondom deze competenties en vaardigheden is dan ook het aanvullen van het huidige e-maatjes competentieprofiel. Er is geconcludeerd dat in het huidige e-maatjes competentieprofiel de competentie en vaardigheden die uit het onderzoek is gebleken, ontbraken. Een aanbeveling rondom kennis en training, zijn twee trainingen specifiek gericht op essentiële vaardigheden om een e-maatje te kunnen zijn; omgaan met computer en digitale gesprekstechnieken. Verder is door de coördinatoren opgemerkt dat het aanmeldingsformulier aangevuld of gewijzigd zal moeten worden. Om die reden is het aanvullen van het aanmeldingsformulier een belangrijke aanbeveling. Er kan een extra vraag toegevoegd worden aan het aanmeldingsformulier. 

Toon meer
OrganisatieSaxion
OpleidingSociaal Pedagogische Hulpverlening
Datum2014-06-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk